Alle artikler
Crowdfunding

Året 2022

God avkastning i et vanskelig år.
Året 2022
Monio

Publisert
29
.
08
.
2023
Lesetid
4 min
Sist oppdatert
28
.
08
.
2023
Året 2022
Marius Dybdahl, leder i Monio, er stolt over at lånene på plattformen leverte over 7% avkastning etter tap.

2022 var et vanskelig år for mange eiendomsutviklere. Ettervirkninger av pandemien, økte byggevarepriser og et tregere nyboligmarked førte til at flere byggeprosjekter ble forsinket og likviditeten ble presset for mange.

For oss i Monio er det viktig at investorene kan oppnå god avkastning, også i vanskelige tider. Vi er stolte av at lånene leverte over 7% avkastning etter tap for lån som ble avsluttet i 2022. Totalt ble det tilbakebetalt 280 millioner kroner, hvor långivere har fått over 20 millioner i avkastning etter tap er trukket fra. Dette gir en gjennomsnittlig total avkastning på 7,2%, og justert for gjennomsnittlig løpetid ga dette långivere en årlig avkastning på 5,4%.

Historisk har långivere hatt lave tap på prosjekter via Monio. Det er vanskelig å spå om fremtiden men vi vet at vi nå har en mer usikker situasjon med økende renter, økende inflasjon og redusert kjøpekraft. Det er derfor en risiko for økte tap fremover. 

Renteøkning og generell prisøkning innebærer en risiko for et fall i verdiene i nye boliger. Vi tar hensyn til dette i vårt arbeid med å kvalitetssikre lån som presenteres på vår plattform.

Makroøkonomien i 2022

Dersom vi sammenligner 2022 med årene fra finanskrisen og frem til nå, har vi gått fra en ekspansiv pengepolitikk til en kontraktiv pengepolitikk. Dette har igjen ført til en rekke endringer i makrobildet.

Inflasjonen globalt har gått fra å være lav til å være sterkt økende i en rekke land, også i Norge. Dette har gjort at sentralbankene har sett seg nødt til å sette opp renten for å forsøke å dempe inflasjonen.

Kilde: SSB

Økt boliglånsrente og boligprisnedgang

Styringsrenten har økt fra 0% gjennom 2020 til 2,75% i 2022. Dette har påvirket boliglånsrenten og boligmarkedet. 

Boligprisene hadde en positiv utvikling på starten av året, og en negativ utvikling fra midten av august. Men samlet sett ble prisutviklingen mindre negativ enn mange spådde. Totalt for året viser tall fra Eiendom Norge at boligprisene steg 1,5% for hele Norge, hvor Stavanger og Kristiansand skilte seg ut med henholdsvis 3,7% og 5,0% prisvekst i 2022. 

Antall omsatte boliger var litt lavere enn 2020 og 2021, som var unormale år i boligmarkedet. Nivået er på linje med årene før pandemien. 

Samtidig har nyboligsalget hatt fått en nedgang, hvilket naturligvis påvirker pågående eiendomsprosjekter og hvorvidt selskaper setter i gang nye prosjekter. 

Samtidig som økte renter og fallende boligpriser kan virke skremmende må vi huske på at dette er normale makroøkonomiske effekter. Økte renter gir også muligheter i markeder som var mindre attraktive tidligere, som obligasjonsfond og investering i lån.

Crowdfundingmarkedet i 2022

Kilde: NCF, ved dr. Rotem Shneor

Det norske crowdfundingmarkedet har i flere år hatt en stor vekst på over 100% i året. Tallene fra Norsk Crowdfunding Forening viser at veksten var lavere enn de tidligere årene. Veksten for det totale markedet var på 19% fra 2021 til 2022. 

Samtidig som veksten var noe lavere har crowdfundingmarkedet nå blitt et betydelig marked, med totalt 2,35 milliarder kroner finansiert. Dette er summen av alle formene for crowdfunding. 

På lik linje som i årene fra 2019 til 2021 er det i større grad eiendomslån som dominerer det norske crowdfundingmarkedet. Totalt ble det formidlet 1,33 milliarder kroner til eiendom i 2022. Tilsvarende 56% av det totale markedet.

Tallene for 2022

I løpet av 2022 ble det formidlet 125 lån på totalt 324 millioner kroner på plattformen. Dette er en liten nedgang fra 2021. Til tross for dette ble det gjort litt flere investeringer i 2022 enn 2021. Totalt ble det gjort over 35 000 investeringer i løpet av året. 

Statistikksiden kan du finne her.

I 2022 var det mange prosjekter og lån som ble avsluttet. På disse lånene mottok investorene totalt 7,1% avkastning etter at tap er fratrukket. Justert for gjennomsnittlig løpetid på lånene ga det 5,4% årlig avkastning etter tap. 

Bekreftede tap i 2022

Med økt volum har det også vært flere lån som har gått til mislighold og blitt bekreftet tapt. I 2022 ble det konstatert tapt 5,4MNOK. Målt mot volumet som ble publisert i 2022 ble det tapt 1,67%. Dette er det høyeste prosentvise tapet i historikken. Målt mot totalt formidlet volum er totalt bekreftet tap 0,7%. 

I 2022 var det 12 lån til totalt 8 selskaper hvor det ble ferdigbehandlet en tvangsinndrivelse. Av disse lånene var det 3 eiendomslån, resterende 9 lån var bedriftslån. Totalt ble det bekreftet tapt kr 5,4MNOK som tilsvarer rundt 27% av den opprinnelige lånesummen på lånene. På flere av lånene fikk långiverne igjen både renter og avdrag. Mens på enkelte av lånene som hvor det ikke var stilt noe sikkerhet eller kun garantier ble det tapt større deler av hovedstolen. Inkluderer man renter betalt på lånene vil det reelle tapet være lavere. 

Utsiktene fremover

Lånene som ble formidlet i 2022 er i stor grad fremdeles utestående. I første halvår var gjennomsnittlig rente på 9%. Sammen med rentehevinger og endringer i markedet steg rentene i andre halvår i 2022. Dette reflekteres også på rentene på lån formidlet i andre halvår i 2022. Gjennomsnittlig rente på lån formidlet i andre halvår var rundt 11%.

Gjennom 2023 vil det jevnlig publiseres nye finansieringskampanjer på plattformen. Meld deg på nyhetsbrev nederst på forsiden for å få varsel om nye lån.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.