Alle artikler
Crowdfunding

Crowdfunding i Norge

Crowdfunding eller folkefinansiering har hatt stor vekst i Norge de siste årene. Crowdfunding er et samlebegrep for 4 typer finansiering. Her ser vi på alle typene, hvordan markedet har utviklet seg og Monio som en ledende aktør innen lånebasert crowdfunding.
Crowdfunding i Norge
Monio

Publisert
23
.
10
.
2023
Lesetid
5 min
Sist oppdatert
23
.
10
.
2023
Crowdfunding i Norge
Crowdfunding i Norge | Monio

Hvordan fungerer crowdfunding?

Vi har en egen artikkel på hva crowdfunding er. Her en en kort oppsummering over hvordan de 4 formene for crowdfunding fungerer. 

1. Lånebasert crowdfunding

Lånebasert crowdfunding også kalt crowdlending fungerer ved at mange investorer gir ut lån til et selskap eller en privatperson. Långivere mottar da renter på lånet. I Norge er lån til selskap og spesielt eiendomsselskap en stor del av markedet. 

Mange selskaper opplever strenge krav og lange prosesser hos bankene. I noen tilfeller krever bankene 100% forhåndssalg for å tilby finansiering, med saksbehandlingstid på flere måneder, eller at et selskap kun får lån til ett prosjekt av gangen. Dette gir begrensninger for kredittverdige selskaper med god sikkerhet.

Lånebasert-crowdfunding er egnet til å adressere akkurat disse selskapene fordi denne finansieringsformen henvender seg til investorer for å låne penger. Med fleksible vilkår og rask tilgang på kapital, kan selskapene realisere flere prosjekter og långivere få avkastning på investert kapital sikret som oftest i fast eiendom. Lånebasert-crowdfunding er også ett godt supplement til banken. Mot ferdigstilling av større prosjekter kan det være behov for en toppfinansiering av prosjektet, enten til ferdigstillelse eller for å frigjøre egenkapital. Långiverne får renten på lånene. 

2. Aksjebasert crowdfunding

Aksjebasert crowdfunding gjør det mulig for bedrifter å nå ut til et stort antall mulige långivere ved at prospektet deres blir digitalt tilgjengelig på plattformen.

Aksjebasert-crowdfunding er blitt en meget populær måte for bedrifter å hente kapital. Långiverne vil da eie en liten del av selskapet. Gjør selskapet det godt kan avkastningen på investeringen bli svært høy. Nettopp fordi man investerte i selskapet tidlig. På den andre siden er risikoen høy fordi selskapene er i en tidlig fase. Samtidig kan det være vanskelig å få solgt aksjene man eier fordi selskapet ikke er børsnotert.

3. Belønningsbasert crowdfunding

Belønningsbasert crowdfunding er en flott måte å få finansiert et nytt produkt på. Finansieringen skjer ved at produsenten beskriver produktet og viser frem en prototype, som for eksempel en ny drone. Dersom kunden forhåndsbestiller produktet og dermed tilfører bedriften nok penger til at de kan finansiere produksjonen får man gjerne en ekstra god rabatt eller en spesiell utgave av produktet. Resultatet av en vellykket kampanje er at produsenten får verifisert at det er et marked for produktet og får forhåndssolgt nok til å kunne finansiere produksjonen.

4. Donasjonsbasert crowdfunding

Donasjonsbasert crowdfunding er en meget effektiv måte for folk å støtte et godt formål. Det kan for eksempel være en innsamlingsaksjon for å lage en tursti i et nabolag. Noen ildsjeler lager et crowdfunding prosjekt og så kan alle som ønsker seg en tursti støtte formålet ved å gi litt penger etter egen evne. Det kan også være for å støtte en person som trenger hjelp i en eller annen form eller for eksempel å bidra til en korpstur. Det sentrale punktet er at donasjon handler om å støtte en god sak uten at man får noe man kan ta eierskap til tilbake.

Lånebasert crowdfunding sto for 58,3% av markedet i 1. kvartal 2020 (tall fra NCF).

Historien om Monner som ble til Monio

Monner AS var en av de første crowdfundingsplattformene i Norge. Tilbake i 2019 ble det første lånet lagt ut på plattformen. I løpet av 2022 vil Monio ha formidlet 1 milliard kroner siden oppstart, fordelt på hundrevis av kampanjer.

Monner AS ble i 2019 kjøpt opp av Sparebank 1 SR-Bank, som fremdeles eier selskapet 100%. Etter et strategisk valg om retning endret selskapet navn til Monio og spisset seg på eiendomslån. 

Monner satset på folkefinansiering innen mange områder som turisme, restaurantbransjen eller eiendom. Her skulle kafeen på hjørnet kunne finansiere en ny kaffemaskin eller en gründer et nytt produkt. Monio rendyrker posisjonen på folkefinansiering innen eiendom og byttet da også navn. 

Vi vil gjøre det trygt og enkelt for eiendomsutviklere og långivere å finne sammen. Vi er overbevist om at jo flere prosjekter som blir tilgjengelig for investeringer i markedet, dess større verdier vil bli skapt. Vår rolle er å gjøre det mulig å bidra til utvikling, på nye og engasjerende måter - Marius Dybdahl, CEO i Monio

Om Monio

Monio er en digital plattform som tilrettelegger for at du kan realisere enda flere eiendomsprosjekter. Løsningen er tilrettelagt for små- og mellomstore utviklere som trenger å finansiere eiendomsprosjekter mellom kr 500 000 og 50 MNOK. Monio setter bedrifter i direkte kontakt med långivere, og kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån.

Crowdfundingsmarkedet i 2022

Kilde: NCF, ved dr. Rotem Shneor

Det norske crowdfundingmarkedet har i flere år hatt en stor vekst på over 100% i året. Tallene fra Norsk Crowdfunding Forening viser at veksten var lavere enn de tidligere årene. Veksten for det totale markedet var på 19% fra 2021 til 2022.

Samtidig som veksten var noe lavere har crowdfundingmarkedet nå blitt et betydelig marked, med totalt 2,35 milliarder kroner finansiert. Dette er summen av alle formene for crowdfunding.

På lik linje som i årene fra 2019 til 2021 er det i større grad eiendomslån som dominerer det norske crowdfundingmarkedet. Totalt ble det formidlet 1,33 milliarder kroner til eiendom i 2022. Tilsvarende 56% av det totale markedet.

Velg lånene du vil bidra til

Gjennom Monios eiendomslån velger långivere selv hvilke prosjekter og bedrifter de ønsker å låne penger til. Hver lånesøknad blir nøye gjennomgått av Monios saksbehandlere. 

Långivere selv velger hvilke prosjekter de ønsker å låne ut penger til etter egen vurdering.

I kampanjene er det informasjon om lånets betingelser, rente, løpetid og sikkerhet. I tillegg er det informasjon om selve prosjektet, selskapet og nøkkelpersonene i selskapet. Om selskapet har tilgjengelig regnskap vil det også legges ved. 

Les også: Dette bør du vite før du investerer i crowdfunding

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.