Alle artikler
Crowdfunding

Crowdfunding i Norge

Crowdfunding eller folkefinansiering har hatt stor vekst i Norge de siste årene. Crowdfunding er et samlebegrep for 4 typer finansiering. Her ser vi på alle typene, hvordan markedet har utviklet seg og Monio som en ledende aktør innen lånebasert crowdfunding.
Crowdfunding i Norge
Monio

Publisert
20
.
02
.
2023
Lesetid
5 min
Sist oppdatert
20
.
02
.
2023
Crowdfunding i Norge
Crowdfunding i Norge | Monio

Hvordan fungerer crowdfunding?

Vi har en egen artikkel på hva crowdfunding er. Men her en en kort oppsummering over hvordan de 4 formene for crowdfunding fungerer. 

1. Lånebasert crowdfunding

Lånebasert crowdfunding også kalt crowdlending fungerer ved at mange investorer gir ut lån til et selskap eller en privatperson. Investorene mottar da renter på lånet. I Norge er lån til selskap og spesielt eiendomsselskap en stor del av markedet. 

Mange selskaper opplever strenge krav og lange prosesser hos bankene. I noen tilfeller krever bankene 100% forhåndssalg for å tilby finansiering, med saksbehandlingstid på flere måneder. Eller at et selskap kun får lån til ett prosjekt av gangen. Dette gir begrensninger for kredittverdige selskaper med god sikkerhet.

Lånebasert-crowdfunding er egnet til å adressere akkurat disse selskapene fordi denne finansieringsformen henvender seg til investorer for å låne penger. Med fleksible vilkår og rask tilgang på kapital, kan selskapene realisere flere prosjekter og investorene få avkastning på investert kapital sikret som oftest i fast eiendom. Lånebasert-crowdfunding er også ett godt supplement til banken. Mot ferdigstilling av større prosjekter kan det være behov for en toppfinansiering av prosjektet, enten til ferdigstillelse eller for å frigjøre egenkapital. Långiverne får renten på lånene. 

2. Aksjebasert crowdfunding

Aksjebasert crowdfunding gjør det mulig for bedrifter å nå ut til et stort antall mulige investorer ved at prospektet deres blir digitalt tilgjengelig på plattformen.

Aksjebasert-crowdfunding er blitt en meget populær måte for bedrifter å hente kapital. Investorene vil da eie en liten del av selskapet. Gjør selskapet det godt kan avkastningen på investeringen bli svært høy. Nettopp fordi man investerte i selskapet tidlig. På den andre siden er risikoen høy fordi selskapene er i en tidlig fase. Samtidig kan det være vanskelig å få solgt aksjene man eier fordi selskapet ikke er børsnotert.

3. Belønningsbasert crowdfunding

Belønningsbasert crowdfunding er en flott måte å få finansiert et nytt produkt på. Finansieringen skjer ved at produsenten beskriver produktet og viser frem en prototype, som for eksempel en ny drone. Dersom kunden forhåndsbestiller produktet og dermed tilfører bedriften nok penger til at de kan finansiere produksjonen får man gjerne en ekstra god rabatt eller en spesiell utgave av produktet. Resultatet av en vellykket kampanje er at produsenten får verifisert at det er et marked for produktet og får forhåndssolgt nok til å kunne finansiere produksjonen.

4. Donasjonsbasert crowdfunding

Donasjonsbasert crowdfunding er en meget effektiv måte for folk å støtte et godt formål. Det kan for eksempel være en innsamlingsaksjon for å lage en tursti i et nabolag. Noen ildsjeler lager et crowdfunding prosjekt og så kan alle som ønsker seg en tursti støtte formålet ved å gi litt penger etter egen evne. Det kan også være for å støtte en person som trenger hjelp i en eller annen form eller for eksempel å bidra til en korpstur. Det sentrale punktet er at donasjon handler om å støtte en god sak uten at man får noe man kan ta eierskap til tilbake.

Lånebasert crowdfunding sto for 58,3% av markedet i 1. kvartal 2020 (tall fra NCF).

Historien om Monner som ble til Monio

Monner AS var en av de første crowdfundingsplattformene i Norge. Tilbake i 2019 ble det første lånet lagt ut på plattformen. I løpet av 2022 vil Monio ha formidlet 1 milliard kroner siden oppstart, fordelt på hundrevis av kampanjer.

Monner AS ble i 2019 kjøpt opp av Sparebank 1 SR-Bank, som fremdeles eier selskapet 100%. Etter et strategisk valg om retning endret selskapet navn til Monio og spisset seg på eiendomslån. 

Monner satset på folkefinansiering innen mange områder som turisme, restaurantbransjen eller eiendom. Her skulle kafeen på hjørnet kunne finansiere en ny kaffemaskin eller en gründer et nytt produkt. Monio rendyrker posisjonen på folkefinansiering innen eiendom og byttet da også navn. 

Vi vil gjøre det trygt og enkelt for eiendomsutviklere og investorer å finne sammen. Vi er overbevist om at jo flere prosjekter som blir tilgjengelig for investeringer i markedet, dess større verdier vil bli skapt. Vår rolle er å gjøre det mulig å bidra til utvikling, på nye og engasjerende måter - Marius Dybdahl, CEO i Monio

Om Monio

Monio er en digital plattform som tilrettelegger for at du kan realisere enda flere eiendomsprosjekter. Løsningen er tilrettelagt for små- og mellomstore utviklere som trenger å finansiere eiendomsprosjekter mellom kr 5-30 millioner. Monner Crowd setter bedrifter i direkte kontakt med investorer, og kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån.

  • Lansert i Norge i 2018 (selskapet het tidligere Monner)
  • Monio er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA
  • En digital plattform som setter bedrifter i kontakt med investorer
  • #1 i Norge på finansiering av eiendomsprosjekter og prosjekter med sikkerhet i fast eiendom

Utvikling crowdfundingsmarkedet i Norge

Som beskrevet over er crowdfunding et samlebegrep for 4 ulike typer finansiering. Konseptet med crowdfunding er relativt nytt i Norge, men har hatt svært stor vekst de siste årene. Spesielt innenfor lånebasert crowdfunding, hvor Monio er en av de eldste og største aktørene.  

Prepared by Dr. Rotem Shneor (UiA Centre for Crowdfunding Research) for the Norwegian Crowdfunding Association

Norsk Crowdfunding Forening samler statistikk fra plattformene som tilbyr crowdfunding i Norge. Figuren viser utviklingen i totalt crowdfundet volum i millioner kroner. 

Statistikken starter i 2013 og går til første kvartal 2022. Statistikken begynner å bli spennende fra 2018-2022 hvor markedet har vokst til opp mot 2 milliarder norske kroner. 

I 2020 ble det crowdfundet 930 millioner kroner, i 2021 ble det fundet 1,979 milliarder kroner. Starten på 2022 viser at veksten fortsetter. 

Eiendomslån dominerer markedet 

Prepared by Dr. Rotem Shneor (UiA Centre for Crowdfunding Research) for the Norwegian Crowdfunding Association

Figuren viser fordelingen mellom de ulike formene for crowdfunding i 1. kvartal 2022. Hvor eiendomslån (P2P Property Lending) står for 58,3% av det totale volumet.

Eiendomslån er den klart største formen for crowdfunding i Norge. Noe som er spesielt hvis vi sammenligner med andre land i europa, hvor ofte forbrukslån står for en betydelig del av markedet.

Dette kan ha sammenheng med et høy boligprisvekst de siste 20 årene i Norge, samt investorenes sikkerhet i fast eiendom. Som er med på å redusere nedsiden ved å investere.

Monio spesialiserer seg på crowdfunding av eiendom. Prosjektene legges ut på plattformen hvor hver enkelt investor selv kan velge hvilke prosjekter de ønsker å låne ut penger til. 

Investorer låner ut penger til eiendomsselskapene som så betaler renter til investorene. Her fungerer crowden eller folket litt som banken. Samtidig sikres lånet i eiendommen, noe som reduserer nedsiden om selskapet ikke skulle betale for seg. 

Investorer kan investere i 6 typer lån: 

  1. Tomtelån
  2. Byggelån
  3. Eiendomslån
  4. Brofinansiering
  5. Topplån
  6. Refinansieringslån

Les mer om de ulike lånene HER.

Velg lånene du vil bidra til

Gjennom Monios eiendomslån velger investorene selv hvilke prosjekter og bedrifter de ønsker å låne penger til. Hver lånesøknad blir nøye gjennomgått av Monios saksbehandlere. 

Men investorene selv velger hvilke prosjekter de ønsker å låne ut penger til etter egen vurdering.

I kampanjene er det informasjon om lånets betingelser, rente, løpetid og sikkerhet. I tillegg er det informasjon om selve prosjektet, selskapet og nøkkelpersonene i selskapet. Om selskapet har tilgjengelig regnskap vil det også legges ved. 

Les også: Dette bør du vite før du investerer i crowdfunding

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.