Alle artikler
Crowdfunding

Crowdfunding i Norge H1 Rapport 2022

Det norske crowdfundingsmarkedet har hatt sterk vekst de både i 2020 og 2021. I første halvår i 2022 fortsetter veksten. På de 6 første månedene i 2022 er det finansiert 1152MNOK, som er like mye som 58% av volumet for hele 2021.
Crowdfunding i Norge H1 Rapport 2022
Monio

Publisert
20
.
02
.
2023
Lesetid
3 min
Sist oppdatert
20
.
02
.
2023
Crowdfunding i Norge H1 Rapport 2022
Crowdfunding i Norge H1 Rapport 2022

Eiendomslån fortsetter å dominere markedet

Innen crowdfunding i Norge har eiendomsfinansiering blitt den klart største formen for funding. Dette fortsetter også inn i 2022. I første halvår i 2022 ble det finansiert 705MNOK til eiendom i Norge, som er over 60% av det totale crowdfundingsmarkedet. 

Kilde: Norsk Crowdfunding Forening, Dr. Rotem Shneor*

I 1. kvartal ble det finansiert totalt 97 eiendomslån på totalt 341MNOK, mens det i 2. kvartal ble finansiert 103 lån på totalt 364MNOK. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 med 194MNOK finansiert har det år over år vært en vekst på 187,6%.

Utviklingen i at eiendomslån tar en voksende del av markedet har vært pågående de siste årene. Sammenligner vi eiendomslån sin markedsandel med 2020 og 2021 var den henholdsvis 36,14% og 46,81%. 

Monio er en av de ledende aktørene innen lånebasert crowdfunding til eiendom og tar dermed en stor del av dette økende markedet. 

Sterk vekst de siste årene

Kilde: Norsk Crowdfunding Forening, Dr. Rotem Shneor*

Det norske crowdfundingsmarkedet er historisk sett relativt nytt sammenlignet med andre land som Storbritannia. Men har på relativt kort tid blitt en fast del av mange porteføljer. 

Før 2019 hadde markedet flere år med vekst mellom 100% og 200%, men volumet i kroner var relativt lavt. Det var først fra 2019 til 2022 at markedet har fått en betydelig størrelse. 

I 2019 ble det totalt crowdfundet 442 millioner kroner. I 2020 ble totalen 892 millioner kroner, mens det i 2021 ble crowdfundet rett under 2 milliarder kroner. 

Tallene fra 2022H1 viser at trenden fortsetter med over 1,1 milliarder kroner fundet så langt. 

*Alle tall er fra Norsk Crowdfunding Forening ved Dr. Rotem Shneor. 

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.