Alle artikler
Crowdfunding

Dette trenger du for en raskere låneprosess

Hos Monio kan norske små- og mellomstore bedrifter finansiere prosjekter gjennom crowdlending. Vurderer din bedrift å søke om lån?
Dette trenger du for en raskere låneprosess
Monio

Publisert
15
.
03
.
2023
Lesetid
3 min
Sist oppdatert
7
.
03
.
2023
Dette trenger du for en raskere låneprosess
Dette trenger du for en raskere låneprosess

Her er våre tips til en effektiv søknad slik at vi kan gi deg en raskest mulig vurdering.

Følgende overordnede krav stilles til låntakere

Søknadsprosessen hos Monio er rask, smidig og digital. Men før du starter på søknaden så er det lurt å sjekke at du overholder følgende overordnede krav:

 • Må kunne vise til at de er i stand til å styre sin egen økonomi og overholde sine forpliktelser
 • Ingen utestående betalingsanmerkninger/inkassosaker eller andre misligholdte forpliktelser
 • Et konkret formål med lånet som er forenlig med god forretningsskikk
 • Positiv egenkapital
 • Låntaker må ha et registrert selskap

Dette trenger vi fra deg for en raskere søkeprosess

Info om selskapet:

 • Klart formål for lånet
 • Relevante dokumenter
 • Informasjon om bedriften og nøkkelpersoner
 • Siste oppdaterte regnskap og balanse
 • Likviditetsbudsjett

Info om selve prosjektet:

 • Gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr)
 • Beskrivelse av prosjektet
 • Oversikt over hva som kan stilles som sikkerhet for lånet
 • Prosjektplan
 • Budsjett

Mange bedrifter passer for lånebasert-crowdlending, men felles for dem alle er at selskapet skal ha en positiv egenkapital, og en forventet kontantstrøm som kan betjene fremtidige renter og avdrag. Det er ikke kun det finansielle som teller, bedriften må klare å kommunisere hva de gjør og hvordan, slik at Monio kan presentere bedriften eller prosjektet på en enkel og forståelig måte for investorene. Det er Monio som lager kampanjen, men med innspill fra nøkkelpersoner i bedriften. En crowdlending-kampanje kan også brukes som en form for markedsvalidering.

Ønsker din bedrift å søke om lån? Sjekk om din bedrift kvalifiserer.

Jeg har sendt inn søknaden min, hva nå?

Selve kvalifiseringsprosessen tar kort tid. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ta få dager før du hører fra en av våre kundeansvarlige. For å kunne gjøre en fullstendig vurdering av søknaden vil våre kunderådgivere sannsynligvis be om videre informasjon. En forutsetning for en vellykket lånekampanje er at lånets formål og risiko presenteres på en ryddig og oversiktlig måte.

Hvilke lån kan du søke om hos oss?

Hos Monio kan du søke om lån til finansiering av eiendom eller andre prosjekter. Vi kan formidle ulike typer lån og finansieringsløsninger til bedrifter og eiendomsutviklere.

Blant annet kan vi tilby:

Vilkår og priser

Løpetid: 6 mnd – 36 mnd

Lånebeløp: kr 0,5 - 50 mill.

Etableringsgebyr: 2-4%

Rente: 6-12%

Helt til slutt

Gjennom hele søknadsprosessen vil du som låntaker få personlig oppfølging fra våre kundeansvarlige. De vil bistå gjennom hele låneprosessen.

Merk at per dags dato tilbyr Monio kun lånefinansiering til aksjeselskap.

Trenger din bedrift finansiering?

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.