Alle artikler
Crowdfunding

Dette trenger du for en raskere låneprosess

Hos Monio kan norske små- og mellomstore bedrifter finansiere prosjekter gjennom crowdlending. Vurderer din bedrift å søke om lån?
Dette trenger du for en raskere låneprosess
Elias Magan
Senior Analytiker i Monio

Publisert
06
.
12
.
2022
Lesetid
3 min
Sist oppdatert
6
.
12
.
2022
Dette trenger du for en raskere låneprosess
Dette trenger du for en raskere låneprosess

Her er våre tips til en effektiv søknad slik at vi kan gi deg en raskest mulig vurdering.

Følgende overordnede krav stilles til låntakere

Søknadsprosessen hos Monio er rask, smidig og digital. Men før du starter på søknaden så er det lurt å sjekke at du overholder følgende overordnede krav:

 • Må kunne vise til at de er i stand til å styre sin egen økonomi og overholde sine forpliktelser
 • Ingen utestående betalingsanmerkninger/inkassosaker eller andre misligholdte forpliktelser
 • Et konkret formål med lånet som er forenlig med god forretningsskikk
 • Positiv egenkapital

Dette trenger vi fra deg for en raskere søkeprosess

 • Klart formål for lånet
 • Oversikt over hva som kan stilles som sikkerhet for lånet
 • Relevante dokumenter
 • Informasjon om bedriften og nøkkelpersoner
 • Siste oppdaterte regnskap og balanse
 • Likviditetsbudsjett

For eiendomsprosjekter ønsker vi også mer informasjon om selve prosjektet

 • Gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr)
 • Beskrivelse av prosjektet
 • Prosjektplan
 • Budsjett

Mange bedrifter passer for lånebasert-crowdlending, men felles for dem alle er at selskapet skal ha en positiv egenkapital, og en forventet kontantstrøm som kan betjene fremtidige renter og avdrag. Det er ikke kun det finansielle som teller, bedriften må klare å kommunisere hva de gjør og hvordan, slik at Monio kan presentere bedriften eller prosjektet på en enkel og forståelig måte for investorene. Det er Monio som lager kampanjen, men med innspill fra nøkkelpersoner i bedriften. En crowdlending-kampanje kan også brukes som en form for markedsvalidering.

Ønsker din bedrift å søke om lån? Sjekk om din bedrift kvalifiserer her!

Jeg har sendt inn søknaden min, hva nå?

Selve kvalifiseringsprosessen tar kort tid. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ta få dager før du hører fra en av våre kundeansvarlige. For å kunne gjøre en fullstendig vurdering av søknaden vil våre kunderådgivere sannsynligvis be om videre informasjon. En forutsetning for en vellykket lånekampanje er at lånets formål og risiko presenteres på en ryddig og oversiktlig måte.

Hvilke låneprodukter kan jeg velge mellom?

Lån hos Monio tilpasses bedriftens økonomiske situasjon og tilgjengelig sikkerhet som bedriften kan stille for lånet.

Monio kan tilby to forskjellige låneprodukter:

Vekstlån - opp til kr 5 mill. for bedrifter i vekst

Et nedbetalingslån som tilbys aksjeselskaper, etablerte og  nyetablerte, men som har en god forretningsidé og en positiv kontantstrøm, dyktige nøkkelpersoner samt mulighet til å stille kausjon eller pant som sikkerhet. 

Eiendomslån - opp til kr 40 mill. med krav til sikkerhet

Tilbys aksjeselskaper som ikke nødvendigvis har driftsinntekter, men som har mulighet til å stille sikkerhet for lånet med pant i faste eiendom og/eller garantier. Monio kan tilby finansiering til eiendomsprosjekter som har egenkapital tilsvarende minimum 5% av byggekostnader og/eller 10% av markedsverdien til panteobjektet ved tilbakebetaling tidspunktet. Eiendomslån tilbys både som ordinære nedbetalingslån og som ballonglån, hvor lånet er avdragsfritt i hele låneperioden.

Her kan du lese mer om 6 gode grunner til å søke bedriftslån via Monio!

Helt til slutt

Gjennom hele søknadsprosessen vil du som låntaker få personlig oppfølging fra våre kundeansvarlige. De vil bistå gjennom hele låneprosessen.

Merk at per dags dato tilbyr Monio kun lånefinansiering til aksjeselskap.

Trenger din bedrift finansiering?

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.