Du taper på å la pengene dine stå på sparekonto

Med rekordlave renter på sparekonto, inflasjon og skatt på renteinntekt taper du i realiteten penger på å ha de stående på sparekonto. Som vil si at kjøpekraften din svekkes for hvert år som går. Er du langsiktig og kan ta litt risiko kan du oppnå positiv realavkastning på sparepengene dine med lånebasert crowdfunding.
Du taper på å la pengene dine stå på sparekonto
Monio

Publisert
24
.
10
.
2023
Lesetid
3 min
Sist oppdatert
24
.
10
.
2023
Du taper på å la pengene dine stå på sparekonto
Hvorfor man taper penger på å ha penger på sparekonto

Rekordlav rente på sparekonto

Det å ha penger på sparekonto er en trygg plassering, innskuddet er sikret opp til kr 2 mill.  og pengene er lett tilgjengelig. Men renten bankene betaler deg for å ha penger på sparekonto har vært fallende i mange år.

Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/11018/chartViewLine/

Figuren viser renter på innskudd i bank for norske husholdninger, og viser en tydelig negativ trend. Dette henger sammen med at Norges Bank har satt ned styringsrenten i samme periode. I 2020 ble styringsrenten satt ned til 0%, som er et rekordlavt nivå. Du kan oppnå noe høyere rente om du setter sparepengene på BSU eller har innskudd med binding i lengre perioder. Ser vi isolert på renten på sparekonto er den positiv og du vil få mer penger over tid. Som vi skal se under vil avkastningen være negativ om vi regner med skatt og inflasjon.

Skatt på renteinntekt

Når en har penger på sparekonto og mottar renter er dette skattbar inntekt. Skatt på renteinntekt er pt. 22%. Med rekordlave renter og skatt på renteinntekt blir da avkastningen svært lav av å ha penger på sparekonto.

Inflasjon og realavkastning

Inflasjon måles gjennom konsumprisindeksen og viser prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper. Inflasjon gjør at verdien på penger synker i realverdi. Altså at du kan kjøpe færre varer og tjenester for de samme pengene. Om prisene hadde sunket kalles det deflasjon. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2% årlig. Målet er en stabil økning i priser på varer og tjenester. Realavkastning er hvor mye du sitter igjen med justert for inflasjon. Den kan være både positiv og negativ. Hvis avkastningen din er høyere enn inflasjonen vil realavkastningen være positiv. Da vil kjøpekraften din styrkes, du kan altså kjøpe flere varer og tjenester. Derimot har realavkastningen de siste årene vært negativ. Da avkastningen ved å ha penger på sparekonto har vært lav, og inflasjonen har vært høyere enn avkastningen på sparekonto. For hvert år som går vil du ha svekke kjøpekraften din ved å ha penger stående på sparekonto.

Hvor skal jeg sette pengene?

Få positiv realavkastning med lånebasert crowdfunding. Om du har penger på sparekonto og ønsker å få positiv realavkastning på pengene dine kan lånebasert crowdfunding være et godt alternativ for deg.

  • Det er lett å registrere seg.
  • Minste investeringer kr 1 000. Du kan teste og se om det er noe for deg.

Ved å låne ut penger til selskapet får du renten de betaler. Det gir den en betydelig høyere avkastning en renten på sparekonto. Husk at dette innebærer en risiko for at pengene kan gå tapt. Et godt tips er å spre investeringene på mange lån, da har du størst sannsynlighet for å oppnå god avkastning over tid.

Les mer og registrer deg som långiver hos Monio her:

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.