Alle artikler
Crowdfunding

Fem enkle steg: Slik blir du økonomisk uavhengig

Hva vil det si å være økonomisk uavhengig? Og hvilke grep kan man ta for å oppnå akkurat dette? Her får du fem konkrete råd.
Fem enkle steg: Slik blir du økonomisk uavhengig
Monio

Publisert
06
.
01
.
2023
Lesetid
4 min
Sist oppdatert
6
.
01
.
2023
Fem enkle steg: Slik blir du økonomisk uavhengig
RÅD FOR ØKONOMISK FRIHET: Truls Pettersen Sigurdsen og Marius Dybdahl i Monio deler investeringstips som skal hjelpe deg med å nå dine sparemål.

Økonomisk frihet innebærer å ha spart og investert nok til at man ikke lenger er avhengig av å jobbe.

– For mange er målet med økonomisk uavhengighet å kunne leve av avkastningen på sparepengene hvert år og heller bruke tiden på det som gir mer glede i hverdagen, sier Marius Dybdahl, CEO i Monio.

Det kan handle om å utforske nye hobbyer eller å kunne være mer med venner og familie. Økonomisk uavhengighet vil også kunne bidra til at mange kan senke skuldrene og slippe å tenke på økonomiske bekymringer i fremtiden.

Dette er FIRE-bevegelsen

- FIRE står for Financial Indepedence, Retire Early

- Bevegelsen startet i USA på 1990-tallet, blant folk som ville bli økonomisk uavhengig.

- FIRE handler i hovedsak om å investere store deler av lønnen sin, slik at man i fremtiden kan leve av avkastningen på investeringene sine.

Les mer og registrer deg som investor her!

Tre hovedgrupper

– Innenfor FIRE-bevegelsen er det tre undergrupper, forklarer Marius Dybdahl i Monio.

– Det er Fat FIRE, Lean FIRE og Barista Fire.

Fat FIRE er metoden for personer som ønsker å opprettholde den samme levestandarden, men samtidig sparer store deler av inntekten.

– For å holde på den gode levestandarden, er det da et større fokus på økt inntekt og gode investeringer for å bli økonomisk uavhengig.

Lean FIRE er for personer som ønsker å leve svært sparsommelig. Her går store deler av lønnen til sparing, selv om man har en helt gjennomsnittlig inntekt.

Barista FIRE kombinerer de to nevnte. Dette er kategorien for de som klarer å bli økonomisk uavhengig ved å leve minimalistisk. For å øke levestandarden ytterligere, kan de for eksempel spe på med inntekter fra deltidsjobber.


– Vi ser at stadig flere interesserer seg for FIRE-bevegelsen. Mange sparer mye i ung alder for å bygge en solid buffer for fremtiden. Truls Pettersen Sigurdsen, Client Manager Monio

Hva skal til for å bli økonomisk uavhengig?

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man blir økonomisk uavhengig. Det er heller ingen fasit på hvor mye penger man må ha for å bli økonomisk uavhengig. Dette kommer an på livssituasjon, inntekt og forbruk. Mange regner økonomisk frihet ut i fra sparerate. Sparerate vil si hvor stor del av lønnen klarer du å spare hver måned.

– Dersom du har en lønn på 30.000 kroner og sparer 15.000 kroner vil du ha en sparerate på 50 prosent. Det vil si at du kan jobbe en måned og ha nok midler til å ta fri neste måned, forklarer Truls og fortsetter:

– Dersom spareraten er på 75 prosent vil en måneds arbeid kunne finansiere tre måneder med fri. Desto høyere sparerate du har desto raskere vil man bli økonomisk uavhengig.

Utforsk spennende investeringsmuligheter her!

4-prosentregelen

For å regne ut hvor mye man må ha investert for å kunne leve av avkastningen, kan man benytte den såkalte 4-prosentregelen.

– Ved kun å ta ut fire prosent av avkastningen på investert beløp hvert år, så har det historisk sett vært nok til at investeringene holder seg i verdi, forklarer Truls.

En enkel regneregel er å gange årlig forbruk med 25 for å finne ut hvor mye penger man må investere for å kunne kalle seg økonomisk uavhengig. Dette forutsetter at man beholder samme forbruk selv etter at man har nådd målet.

Slik er regnestykket

Dersom man for eksempel greier å leve på 15.000 kroner i måneden, så må du ha investert 4,5 millioner kroner – ettersom dette er 25 ganger så mye som 15.000.

– Det er mange faktorer som spiller inn her, men dette er normalt å bruke som pekepinn, forklarer Marius Dybdahl i Monio.

Relativt høy skatt på aksjer, inntektskatt på renteinntekter og formuesskatt på 0,95 prosent av beløp over 1,7 millioner nevnes blant faktorene som påvirker dette.

– Samtidig er det andre faktorer som er med på å øke sannsynligheten for at man skal klare å lykkes med å bli økonomisk uavhengig, sier Marius og lister opp:

– Det er verdsettelsrabatt i aksjer, skattefordeler ved å ha en aksjesparekonto og pensjonen – både den fra folketrygden og tjenestepensjonen fra arbeidsgiver.

Les mer og registrer deg gratis som investor her!

De fem stegene for å bli økonomisk uavhengig

Samtidig som det er viktig å sette seg langsiktige mål, bør man også stille seg et spørsmål: Er dette en livsstil jeg vil trives med over lengre tid?

Videre følger fem steg som gjør veien til økonomisk uavhengighet lettere.

Steg 1: Sette et konkret mål

For å kunne velge de korrekte tiltakene for å bli økonomisk uavhengig er det først og fremst viktig å ha et mål man er komfortabel med. Målet burde være burde være realistisk, men også noe å strekke seg etter. Dette kan for eksempel være «Jeg skal bli økonomisk uavhengig innen jeg er 45 år»

Dersom du er 30 år i dag vil du ha 15 år på å kunne opparbeide stor nok investeringsportefølje til å kun leve av avkastningen.

Steg 2: Få kontroll over økonomien

Et budsjett gjør prosessen frem til å nå målet lettere. Budsjettet kan da justeres i forhold til hvilken sparerate som er ønskelig for å oppnå målet.

Selv om man har et mål om å spare mest mulig på en måned burde ikke det redusere livskvaliteten for mye. Det er viktig å være motivert og naturlig trives med sparing for å lykkes over lang tid.

Steg 3: Opparbeide en god grunnmur

Først og fremst må man sitte i en posisjon hvor man ikke har forbrukslån eller kredittkortgjeld som må nedbetales. Deretter burde det bygges opp en bufferkonto som er stor nok til at det kan dekke uforutsette utgifter. Denne bufferkontoen vil gi en trygghet når resterende av sparepengene er investert i ulike aktivaklasser som for eksempel fond, aksjer, crowdfunding og obligasjonsfond.

Steg 4: Investering med langsiktig perspektiv

Lang tidshorisont er en vesentlig faktor for å lykkes med å bli økonomisk uavhengig. Sannsynligheten for å lykkes blir større med lav risiko over lenger tid. Denne måten å investere på vil ikke gi de største oppturene, men vil redusere tap i nedgangstider. Jo tidligere du kan starte med månedlig sparing desto bedre er det.

Steg 5: Behold gode pengevaner

Etter at målet er oppnådd vil nok de fleste kjenne på en frihetsfølelse. Selv om man ikke trenger å jobbe mer for økonomiens skyld er det nok flere som fortsetter å jobbe. Andre vil kanskje bruke enda mer tid på å jobbe frivillig, hobbyer eller bruke mer tid med barn, familie og venner. For å kunne være økonomisk uavhengig gjennom hele livet er det viktig å beholde de gode pengevanene man har opparbeidet gjennom livet.

Investering og diversifisering

Det finnes mange måter å investere formuen på. Noen gode eksempler på det er fond, aksjer, obligasjoner, eiendom i form av utleie eller investering i eiendomsprosjekter i form av crowdfunding.

– Uansett hvordan du investerer, er god diversifisering av pengene viktig for å redusere risikoen. Da gir du din økonomiske portefølje flere ben å stå på, sier Marius i Monio.

– Innenfor crowdfunding kan du for eksempel spre lånebeløpet i forskjellige selskaper over tid, som igjen har ulike prosjekter ulike steder i landet. Da reduserer du risikoen om et sted i Norge skulle oppleve større nedgang i boligprisene enn resten av landet, forklarer Marius.

Å diversifisere handler også om å spare på ulike måter. Ved å spare i både fond, aksjer, eiendom og crowdfunding vil man spre risikoen.

Les mer om de fire sparemåtene her:

Å diversifisere handler også om å spare på ulike måter. Ved å spare i både fond, aksjer, eiendom og crowdfunding vil man spre risikoen.

  • Fond: Det finnes tre hovedtyper fond: aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Overordnet er fond en investering i verdipapirmarkedet. Kjøper man et fond, er det en forvalter eller en indeks som styrer de ulike investeringene i fondet.
  • Aksjer: Når man kjøper aksjer, kjøper man en eierandel i et selskap. Et aksjeselskap har et totalantall med aksjer, som alle er verdt det samme. Investering i aksjer passer best for deg som har planer om å spare i noen år, og som tåler litt svingninger.
  • Crowdfunding: Konseptet lånebasert crowdfunding, eller crowdlending, skjer ved at mange går sammen om å gi lån til et selskap. Ved å være med på å finansiere lånet, får man som investor utbetalt renter og avdrag. Lånet kan finansiere alle slags mulige prosjekter.
  • Eiendom: Direkte investeringer i eiendom er å eie en eller flere fysiske eiendommer. Da kan en tjene penger på utleie og eventuell verdistigning på eiendommen. Historisk har det gitt høy avkastning på grunn av lave renter og høy prisvekst.


Fem grunner til å investere via Monio

Monio er heleid av SpareBank1 SR-Bank og har konsesjon fra Finanstilsynet. Deres filosofi er at selv den semiprofesjonelle investoren kan tjene penger i eiendomsmarkedet ved å plassere penger i crowdfunding av eiendomslån. Så hvorfor bør man investere via Monio?

  • 1. Høy gjennomsnittlig rente
  • 2. Lavt forventet tap pga. sikkerhet i fast eiendom
  • 3. Månedlig tilbakebetaling av renter
  • 4. Mulighet for risikospredning - mange ulike prosjekter
  • 5. Lav minimumsgrense for investering på 1000 kroner
Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.