Alle artikler
Crowdfunding

Hva skal man vurdere når man ønsker å investere i bedriftslån?

Ønsker du å spare i bedriftslån, men er usikker på hvordan du skal komme i gang? Her får du våre tips til hvilke faktorer man bør vurdere når man skal spare gjennom å investere i bedriftslån!
Hva skal man vurdere når man ønsker å investere i bedriftslån?
Monio

Publisert
24
.
10
.
2023
Lesetid
6 min
Sist oppdatert
24
.
10
.
2023
Hva skal man vurdere når man ønsker å investere i bedriftslån?
Hva skal man vurdere når man ønsker å investere i bedriftslån?

Det er flere ting man må tenke på når man vurderer å spare i bedriftslån. Monio er en låneformidler som gir deg som långiver mulighet til å investere i et bredt spekter av lån til norske bedrifter, på tvers av ulike bransjer og risikoprofiler.

Investeringsmulighetene som ligger ute på plattformen har blitt nøye evaluert og har gått gjennom en omfattende kredittprosess. Informasjonen i kampanjen skal gi långivere muligheten til å kunne vurdere risikoen så godt som mulig. Det er også mulig å stille spørsmål direkte til hver enkelt bedrift inne på kampanjen.

Ved å låne ut penger utsettes hele beløpet for tapsrisiko, ikke bare avkastningen. Det er derfor viktig å vurdere risikoen nøye.

Hvordan kan jeg vurdere hvilket lån jeg skal investere i?

Det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal starte når man skal vurdere hvilket bedriftslån man ønsker å investere i for å spare. Her får du noen nyttige pekepinner som kan hjelpe deg å vurdere lån som du ønsker å investere i.

Det er to hovedfaktorer en långiver bør ta stilling til. Hvor sannsynlig er det at selskapet kommer til å overholde sin betalingsforpliktelse, og om selskapet skulle misligholde gjelden, altså hvor mye av din investering kan gå tapt.

Sjekk først og fremst om selskapet har god likviditet

Selskap som skal ta opp lån må ha penger til å betale renter og avdrag hver måned. Den vanligste måten å vurdere dette på er å gå til bedriftens regnskaper og se om selskapet historisk har tjent nok penger hver måned til å betale fremtidige renter og eventuelt avdrag, av avhengig av lånetype.

Hvis selskapet ikke har så mange årsregnskap å vise til må du vurdere fremtidig kontantstrøm. Noen ganger låner selskap til formål som skal generere nok penger til å betjene lånet. Da må du selv vurdere sannsynligheten for at det kommer til å skje: Gode salgsavtaler? Spennende produkter? God beliggenhet? Hvis selskapet ikke har vesentlige salgsinntekter å vise til, vil du som långiver kunne se selskapets egen kontantstrømanalyse i vedleggene til lånet

Se akutelle kampanjer her!

Et godt tips er også å ta en sjekk av bedriftens lett realiserbare verdier; slik som bankinnskudd, lett omsettelige merkevarer eller fordringer. I et knipetak er dette verdier bedriften sannsynligvis enkelt kan selge unna for å gjøre opp for seg. Selv et veldrevet vekstselskap med generelt godt salg og inntjening kan overraskes av måneder med anstrengt likviditet. Derfor gir alle lånekontrakter i Monio mulighet for opptil 3 måneders utsettelse av tilbakebetaling av avdrag, til sikkerhet for både låntaker og långiver.

Så er det viktig å vurdere selskapets soliditet

For en långiver er det viktig å vurdere hvor stor egenkapitalen er i selskapet eller prosjektet Ofte vurderer man egenkapitalen som en prosent av hele balansen i selskapet. Kr 100 000 i egenkapital er mye i et selskap med en total balanse på kr 300 000, men lite i et selskap med kr 5 mill. i total balanse.

For eiendomslån er det nyttig å se egenkapitalen opp mot kjøpsverdi eller totalkostnad på prosjektet. Og egenkapitalen opp mot forventet salgspris. Disse to prosentene sier noe om risiko i forhold til budsjett, samt salgs risiko. Prosjekter med høy egenkapital er sikrere for en långiver. På eiendomsprosjekter legges det ofte ved en EK-analyse i kampanjen.

Vurdering av nøkkelpersoner

En svært viktig vurdering alle långivere må gjøre er om de har tro på nøkkelpersonene bak. Hos Monio er dette en viktig vurdering av lånekunder. Har vi tro på at dette er personer som har vilje og evne til å prioritere å betale tilbake lånene? Det er ikke alltid så lett å vite, men god betalingshistorikk sier mye. Har de erfaring fra bransjen, har de tidligere erfaring med å lede bedrifter? Er de involvert i andre bedrifter, og hvordan er den økonomiske situasjonen i disse? Søk dem gjerne selv opp på nettet og bruk dine egne referanser for å evaluere om du har tro på at dette er folk du har tillit til å låne penger til.

Den offentlige publisiteten rundt lånene er en ekstra sikkerhet for långivere i crowdfunding-lån fordi det vil føre til mer negativ oppmerksomhet for de involverte nøkkelpersonene hvis selskapet ikke gjør opp for seg. For høyt profilerte personer, eller i stillinger med høye tillitskrav (for eksempel advokater eller revisorer) vil en assosiasjon med et selskap som ikke gjør opp for seg, føre til stor personlig ulempe. Sannsynligvis vil slike personer sørge for at låntaker betjener lånene sine.

Hvor sikkert er det egentlig å spare i bedriftslån?

På Monio kan du bli med og finansiere veksten til små- og mellomstore norske bedrifter, gjennom crowdfunding av lån. Disse bedriftene varierer fra unge med relativt kort økonomisk historikk – til mer modne selskaper som ønsker å gå inn i nye markeder eller utvikle nye produkter og derfor ønsker mer oppmerksomhet blant potensielle kunder. Renten som settes på lånene kan være en god indikator på risikonivået.

Lånenes risikoklasse og kredittrapport

Basert på Monios interne kredittvurderingsprosess vil alle lånekunder få en risikoklasse fra mellom A-F. For å få mulighet til å publisere sin kampanje på Monio må selskapet ha en risikoklasse mellom A-D. Bakgrunnen for denne risikoklassen begrunnes. Som et vedlegg på alle Monios lånekampanjer vil det følge med en kredittrapport for selskapet. Ta gjerne en kikk på denne når du vurderer lånene du ønsker å spare i. For ikke-økonomer kan denne virke litt fremmed den første gangen. La deg ikke forvirre!

Firmainformasjonen gir deg et lite overblikk over selskapets formelle informasjon; adresse, ansatte, eiere, revisor, pantsettelser, etc.

Experian kredittscore gir deg en enkel oversikt over selskapets kredittverdighet. I enkelte selskaper varierer scoren mye, i kredittvurderingsprosessen hos Monio vil disse variasjonene analyseres.

Nøkkeltall og regnskaper kan gi god indikasjon på selskapets økonomiske situasjon, men i mange tilfeller vil selskapets korte historikk gi lite meningsfulle nøkkeltall.

Bli långiver i dag!

Invester i lån til norske bedrifter gjennom crowdfunding via Monio. Du kan investere som privatperson eller som aksjeselskap. Begynn å spare i bedriftslån ved å bli långiver i dag!

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.