Alle artikler
Crowdfunding

Hvordan velge rett crowdfundingsprosjekt?

I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvilke vurderinger som blir gjort før et prosjekt får godkjent finansiering via Monio og hvordan du kan velge de prosjektene som passer din risikoprofil.
Hvordan velge rett crowdfundingsprosjekt?
Truls Pettersen Sigurdsen
Client Manager

Publisert
18
.
01
.
2023
Lesetid
6 min
Sist oppdatert
18
.
01
.
2023
Hvordan velge rett crowdfundingsprosjekt?
Hvordan velge rett crowdfundingsprosjekt?

Det kommer jevnlig inn nye søknader fra selskaper som ønsker finansiering av ulike eiendomsprosjekter. Hver søknad blir vurdert av Monios Client Managere. Det blir foretatt en grundig risikovurdering av prosjektet og selskapet før det eventuelt blir lagt ut på plattformen.

Om Monio

Monio er en digital plattform som tilrettelegger for at du kan realisere enda flere eiendomsprosjekter. Løsningen er tilrettelagt for små- og mellomstore utviklere som trenger å finansiere eiendomsprosjekter mellom kr 5-30 millioner. Monio setter bedrifter i direkte kontakt med investorer, og kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån.

 • Lansert i Norge i 2018 (selskapet het tidligere Monner)
 • Monio er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA
 • En digital plattform som setter bedrifter i kontakt med investorer
 • #1 i Norge på finansiering av eiendomsprosjekter og prosjekter med sikkerhet i fast eiendom

Analyse av crowdfundingsprosjekter: 

Alle eiendomsprosjekter er forskjellige noe som gjør at hvert eneste prosjekt må vurderes separat. Samtidig som vi kartlegger risikomomentene i prosjektet blir det gjort en vurdering av de fem hovedparametrene:

1. Type prosjekt og finansieringsløsning:

Her undersøkes hvilket type lån kunden søker om. Monio tilbyr seks ulike finansieringsløsninger; Byggelån, tomtelån, Eiendomslån, topplån, brolån og refinansieringslån.

2. Selskapet:

Det blir gjort en vurdering av historikken til selskapet i form av regnskapstall og referanseprosjekter. Selskapets lønnsomhet er viktig for å vise at de evner å betale tilbake gjeld. Samtidig er det å ha en nøkkelfaktor for å tåle forsinkelser er eller økte kostnader. Prosjekter der selskapet er nyopprettet vil det legges enda mer vekt på nøkkelpersonene og eventuelt morselskap.

3. Nøkkelpersoner:

Vurdering av kompetansen til nøkkelpersonene er noe som legges stor vekt på. Vurderingen gjøres på bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter og kompetanse i teamet.

4. Sikkerhet:

Lån finansiert via Monio stilles som oftest med sikkerhet i eiendom. Sikkerheten i prosjektet er en sentral faktor dersom lånet til selskapet går til mislighold. LGD (Loss given Default) sier noe om hvor mye av investorens utestående lån som vil gå tapt dersom selskapet ikke overholder låneforpliktelser. Risikoen i prosjektet vil derfor variere ut i fra verdien og hvor likvid sikkerheten til selskapet er.

5. Sannsynlighet for mislighold:

PD (probability of default) PD handler om å beregne sannsynligheten for at et selskap ikke betaler for seg. Monio bruker kredittvurderingsbyrået Experian for å beregne hvor sannsynlig det er at selskapet misligholder lånet innen ett år. Experian samler historiske data og gjennomfører analyserer for å beregne risikoklassen for et selskap. I tillegg til å bruke tall fra experian er det også andre faktorer som vurderes, som for eksempel forhåndssalg av boliger, kontrakter på priser i budsjettet, samarbeidspartnere, og kartlegge likviditeten til selskapet gjennom prosjektet.

Monio bruker klassifiseringen A til G, hvor A viser til den laveste risikoen basert på de overnevnte hovedområdene. Et selskap med risikoklasse mellom E og G vurderes til å ikke være kredittverdig. Risikoklassen i prosjektet reflekterer renten investor får på investert beløp. 

Hvordan investere i crowdfunding?

Å investere i crowdfunding gjøres digitalt gjennom Monio plattformen, hvor hver investor velger selv hvilke lån den ønsker å investere i. 

Det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal starte når man skal vurdere hvilket bedriftslån man ønsker å investere i, men her er noen tanker som er viktig å ta med i betraktning før man velger ut prosjekter å investere i. Først og fremst er det viktig å legge til grunn at alle investeringer der man får meravkastning har en viss risiko. Det kan derfor være nyttig å tenke gjennom hvor mye kapital man ønsker å sette av til ulike investeringsalternativer som f.eks. crowdfunding.

Pengene er låst i løpetiden, mens du mottar renter 

Alle prosjektene har en fastsatt løpetid slik at pengene som er lånt ut til prosjektet vil da være låst helt fram til lånets forfall. Det er derfor viktig å vurdere om dette er penger som man ikke har behov for i løpet av hele løpetiden på lånet.

Gjør din egen risikovurdering.

Selv om det blir gjort en grundig undersøkelse av prosjektene der renten reflekterer risikoen i prosjektet er det nyttig å gjøre seg opp en egen mening om prosjektet. Ved å lese kampanjeteksten før en investering bidrar det til et helhetlig bilde av prosjektet og belyser risikomomentene. Forstår man risikomomentene i prosjektet vil man i større grad kunne vurdere hvor stor andel av din portefølje du ønsker å investere. 

I Monio sine kampanjer er det også lagt til rette for at du kan stille spørsmål direkte til låntageren. Er det noe som er uklart i selskapet eller prosjektet kan du stille spørsmål og få svar på dette i kampanjen. 

Ikke legge alle eggene i en kurv 

Selv om man har veldig tro på et prosjekt og nøkkelpersonene bak kan det oppstå hendelser i verden som kan ramme et selskap som ellers gjør alt riktig. Derfor er det anbefalt å spre risikoen over flere prosjekter og selskapet. For å oppnå best mulig diversifiseringseffekt sprer man risikoen på ulike prosjekter, selskaper og lokasjon. 

Ønsker du å lære mer om crowdfunding og samtidig lære hvilke grep du bør gjøre for å investere smart for fremtiden? Sjekk ut Investorskolen, i samarbeid med E24.

Slik investerer du hos Monio: 

 1. Registrer deg som investor
 2. Finn en kampanje du vil investere i. Du får beskjed på e-post hver gang det legges ut en ny investeringsmulighet. 
 3. Trykk invester og ønsket beløp. Min 1 000 kr, maks 20% av lånesummen. 
 4. Overfør beløpet du har investert til Monio sparekonto. 
 5. Investeringen trekkes automatisk fra sparekontoen når lånet utbetales til låntaker
 6. Motta månedlige renter
 7. Investeringen tilbakebetales etter løpetiden er over eller prosjektet ferdigstilles

Konklusjon: 

Å investere i crowdfunding kan gjøres digitalt og enkelt. Du kan bygge opp din egen portefølje av lån, som er et godt tilskudd til en diversifisert totalportefølje. 

Det å velge rett crowdfundingsprosjekt handler om å sette seg inn i prosjektet og selskapet man låner penger til. For å bistå med dette går vi gjennom 5 hovedkategorier for risiko og setter en risikoklasse. Prosjektene som har kommet gjennom nåløyet og ligger på plattformen har gått gjennom en en nøye sjekk av både av client manager som har analysert prosjektet og deretter en formidlingskomitee som avgjør hvilken risikoklasse lånet får. Renten du som investor mottar reflekterer risikoen i prosjekter.

Selv om lånene får en risikoklasse er det viktig å sette seg inn i hver enkelt investering, dette er nøkkelen for å velge rett prosjekt man låner ut penger til. 

Monio legger også til rette for at du kan stille spørsmål direkte til låntaker, hvis det er ting du ikke fikk svar på i kampanjeteksten. 

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.