Hvorfor finansiere eiendomsprosjekter via Monio? - Eplehagen Eiendom AS

Monio er en crowdfunding plattform som kobler investorer sammen med eiendomsprosjekter rundt om i Norge. Monios investorer kan fritt velge eiendomsprosjektene de ønsker å investere i på plattformen. Det er flere og flere selskaper som ser på crowdfunding som en finansieringsløsning for sine eiendomsprosjekter. Et godt eksempel på et selskap som har lykkes med dette er Eplehagen Eiendom AS der Per Håkon Malum er Daglig leder.
Hvorfor finansiere eiendomsprosjekter via Monio? - Eplehagen Eiendom AS
Truls Pettersen Sigurdsen
Client Manager

Publisert
02
.
01
.
2023
Lesetid
3 min
Sist oppdatert
2
.
01
.
2023
Hvorfor finansiere eiendomsprosjekter via Monio? - Eplehagen Eiendom AS
Bilde fra Eplehagen Eiendom As sitt prosjekt

Om Eplehagen

Eplehagen Eiendom AS ble etablert i slutten av 2017 og gikk gjennom en omstrukturering i 2020 som medførte at selskapet nå har hovedfokus på mindre boligprosjekter i og rundt Oslo. Prosjektene er ofte i områder der det er sterk befolkningsvekst kombinert med godt kollektivtilbud inn til Oslo. Selskapet har i dag 15 eiendomsprosjekter med til sammen 36 boenheter rundt om i StorOslo. Prosjektene vil ha et estimert salgsvolum på totalt 380-400 millioner.

Prosjekter via Monio:

Eplehagen har i dag 9 eiendomsprosjekter som er finansiert via Monio. Prosjektene finansierer enten tomteutvikling, byggelån eller kombinasjon. Flere av prosjektene er estimert ferdig i løpet av 2023. Se video nedenfor hvor daglig leder Per Håkon Malum har en kort presentasjon om selskapet og noen av deres prosjekter.

Realiserer flere prosjekter parallelt

Med finansiering fra Monios investorer har Eplehagen Eiendom fått muligheten til å utvikle flere prosjekter parallelt. 

Kjennetegn på flere av Eplehagen sine prosjekter er godt samarbeid med grunneier som ofte gir selgerkreditt på tomtens kjøpesum og overskuddet på prosjektet fordeles mellom partene.

Finansieringene via Monio har litt mer fleksibilitet enn tradisjonell bank. Det er flere prosjekter det ikke er stilt krav til forhåndssalg av boligene. Dette gir selskapet muligheten til å oppføre og selge en nøkkelferdig bolig som kan gi vesentlig høyere salgspriser enn ved forhåndssalg.

Intervjurunde med Per Håkon Malum - 4 raske spørsmål 

Daglig leder Per Håkon Malum

1. Hvorfor valgte dere finansiering via crowdlending
Den første kontakten med Monio var etter en anbefaling fra noen andre. I forbindelse med vurdering av vårt første prosjekt fikk vi et godt inntrykk av Monio, og fikk en finansieringsløsning som var konkurransedyktig med andre finansieringsmuligheter vi hadde. Etter en effektiv første kampanje har vi valgt å gå videre med Monio som vår hovedfinansieringskilde nå gjennom 1,5 år.

2. Hvilke fordeler oppnådde dere ved å velge finansiering via crowdlending?

Først og fremst gir denne formen for finansiering noe større fleksibilitet enn i en vanlig bank, og vi har inntrykk av at Monio kan lage løsninger som er tilpasset oss og prosjektet. Vi har blant annet noen prosjekter som vi på bakgrunn av denne finansieringen kan bygge først og selge etterpå, og for oss som opererer utelukkende i svært attraktive boligområder gir det oss vesentlig bedre betalt enn salg på prosjekt i forkant.

3. Hvordan var låneprosessen i Monio?

Vi synes at de prosessene vi har hatt i Monio har vært effektive fra dag 1, og ikke minst etterhvert som vi har blitt bedre kjent selskapene og folka imellom. Gjennomføringen av selve kampanjene har naturlig nok variert litt i tid for å få finansieringen på plass – men det handler jo bare om planlegging. Prosessen i vurderingene av de forskjellige prosjektene har vi opplevd som konstruktiv og enkelt å forholde oss til.

4. Kunne du fortalt litt om veien videre for selskapet?

Viktigst for Eplehagen nå i 2023 er å sikre gjennomføringen av de prosjektene som er igangsatt, så første del av året blir preget av fokus på konsolidering for prosjekter, selskap og organisasjon. Som ledd i dette har vi fra nå fått på plass en egen CFO for selskapet. Deretter skal vi bygge selskapet videre med nye prosjekter og flere folk internt. Først ut da blir en egen prosjektleder som vi håper at vi har på plass i løpet av Q2. Vi har et konsept som fungerer og er trygg på markedet vi jobber i på tross av litt ustabile trender akkurat nå – vi skal derfor fortsette å gjøre det vi har gjort de siste par årene. Potensialet for Eplehagen er stort om vi bygger selskapet riktig fremover.

 

Fem grunner til å søke lån via Monio

Monio er heleid av SpareBank1 SR-Bank og har konsesjon fra Finanstilsynet. Plattformen tilrettelegger for at flere eiendomsprosjekter kan realiseres. Løsningen er tilrettelagt for små- og mellomstore utviklere som trenger finansiering til sine prosjekter.

  • 1. Tusenvis av potensielle investorer
  • 2. Enkel og rask søknadsprosess
  • 3. Fleksible betingelser og sikkerhetsvikår
  • 4. Fleksibel nedbetalingstid
  • 5. Mulighet til å realisere prosjekter uten forhåndssalg
Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.