Alle artikler
Finansiering

Hvorfor velge crowdfunding over bankfinansiering?

Finanisering via Monio har gitt flere muligheter til single purpose selskapet Englekor Enebolig AS som har som formål å utvikle eneboliger i Englekor i Halden kommune.
Hvorfor velge crowdfunding over bankfinansiering?
Truls Pettersen Sigurdsen
Client Manager

Publisert
01
.
03
.
2023
Lesetid
5 min
Sist oppdatert
28
.
02
.
2023
Hvorfor velge crowdfunding over bankfinansiering?
Hvorfor velge crowdfunding over bankfinansiering?

Fra bankfinansiering til crowdlending 

Finansieringsformen crowdfunding, også kalt crowdlending, via Monio har gitt Englekor Enebolig AS høyere grad av fleksibilitet i prosjektet på Englekor i Halden. Finansieringen har bidratt til at oppføringen av boligene kunne starte flere måneder før kontantstrømmen fra allerede forhåndssolgte boliger kom inn på konto. Selv om renten er noe lavere i tradisjonell bank enn crowdfunding, har finansiering via crowdfunding bidratt til en mer fleksibel prosess og mindre administrasjonsarbeid som ofte kan gi et bedre økonomisk resultat til slutt.

Benjamin Bye, daglig leder i Englekor Enebolig 

Englekor Enebolig AS


Englekor Enebolig AS ble etablert i 2020 av Benjamin Bye. I 2021 kjøpte selskapet flere store områder på Englekor i Halden for å oppføre store eneboliger med utleiedel. Før selskapet fikk finansiering via Monio var selskapet godt i gang med oppføring av 6 forhåndssolgte eneboliger finansiert via Bank. Finansieringen via Monio ga selskapet muligheten til å oppføre 6 nye eneboliger før kontantstrømmen fra forhåndssolgte boligene kom inn. 

Om Englekor Enebolig AS


  • Etablert i 2020 av daglig leder Benjamin Bye
  • Oppføring av eiendommer på Englekor med total salgsverdi på 90 000 000 kr.
  • Lån formidlet via Monio: 25 400 000 kr
  • 6 gjennomførte kampanjer med gjennomsnittlig tegningsperiode på 1 dag.

Bilde fra kampanjen “Byggetrinn 3 - Oppføring av 3 eneboliger på Englekor”

Fleksibel låneprosess

Finansieringen via Monio ble delt inn i totalt 6 lånefaser. Fordelen med å dele opp finansieringen i flere faser er for å redusere risikoen for både låntaker og investor. Finanskostnadene vil også bli redusert ved å planlegge lånefasene ved behov slik at rentene ikke løper på et alt for stort lån. I dette tilfellet hvor Englekor Enebolig AS ønsket et lån på totalt 25,4 millioner ble besparelsen 152 800,- ved å fordele lånefasene i løpet av en tidsperiode på kun 47 dager.  

Låneprosessen i Monio var veldig effektiv og mindre administrasjon enn ordinære lånesøknader. Prosessen virker profesjonell både for låntaker og investor - Benjamin Bye, daglig leder i Englekor Enebolig AS

Ikke bare en reserveløsning 

Denne fremvoksende finansieringsmetoden passer både for bedrifter som allerede har lån via bank og bedrifter som ikke kvalifiseres til banklån av ulike årsaker. Dette kan være at bedriften ikke har nok historikk, for liten egenkapital i prosjektet eller for å forhåndssolgte boliger.

Vi vurderer i større grad å finansiere våre prosjekter med crowdfunding i stedet for banklån. Den reelle effektive renten er ikke langt fra hverandre, i stedet for at kostnader som går til administrasjon går direkte til investorer som vi på bare som positivt, sier daglig leder Benjamin Bye


Intervjurunde med Benjamin Bye - 5 raske spørsmål

1. Hvorfor valgte du finansiering via crowdlending framfor bankfinansiering?

Fleksibilitet og mindre administrasjon. Samlet vurdering er at rentene ikke er spesielt høyere sammenlignet med bank, når man hensyntar arbeidstimer med banklån som med takstmenn oppfølging og intern administrasjon

2. Hvilke fordeler oppnådde du ved å velge finansiering via crowdlending?

Raskere fullføring av prosjektet, til en overkommelig pris

3. Hvordan var låneprosessen i Monio?

Veldig effektivt, og mindre administrasjon enn ordinære lånesøknader. Profesjonelt både for oss som utviklere og investorer.

4. Kunne du fortalt litt om prosjektet på Englekor og veien videre for selskapet?

Englekor enebolig AS har kommet god i gang i Halden og positivt overrasket over salget på Englekor. Vi har lykkes godt med husmodellen, og skapt gode hjem til familier som var vår intensjon. Prosjektet har på grunn av etterspørsel, og Monio som finanseringskilde blitt realisert raskere enn vi hadde budsjettert med. Prosjektet blir sin helhet ferdigstilt i Q3 i 2022, ganske nøyaktig 1 år etter at vi satte spaden i jorda. Selskapet har allerede nå sett og vurdert andre tomter i vårt nedslagsfelt som er det sentrale østlandet med gode tog og veiforbindelser til Oslo. 

5. Er det eventuelt andre ting du ønsker å legge til?

Vi vurdere fremover i større å finansiere våre prosjekter med crowdfunding i stedet for banklån. Den reelle effektive renten er ikke langt fra hverandre, i stedet for at kostnader som går til administrasjon går direkte til investorer ser vi på bare som positivt.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.
>