Alle artikler
Crowdfunding

Langsiktig sparing med crowdfunding

Langsiktig sparing med crowdfunding
Monio

Publisert
20
.
02
.
2023
Lesetid
4 min
Sist oppdatert
20
.
02
.
2023
Langsiktig sparing med crowdfunding
Langsiktig sparing med crowdfunding

Hva er lånebasert crowdfunding?

Lånebasert crowdfunding er en investeringsmåte for vanlige privatpersoner. På den ene siden er det selskaper som trenger finansiering til ulike prosjekter. I hovedsak er dette eiendomsprosjekter. Det kan være å bygge en enebolig, hytte eller tomteutvikling. 

På den andre siden har du långivere eller investorer, som låner ut sine penger til bedriften slik at bedriften får realisert prosjektet. Bedriften må betale renter på lånet fra långiverne som typisk er mellom 6-12%. 

Grunnen til at det kalles “crowdfunding” eller “folkefinansiering” er at det er mange långivere som gir lån til bedriften. Alle långiverne er altså “crowden” eller “folket”. Investorene mottar renter på pengene de har lånt ut. 

Typisk stilles det noe sikkerhet for lånet. Går lånet til å bygge en enebolig er det naturlig at lånet sikres i boligen. Skulle bedriften slutte å betale renter, vil boligen kunne selges for å dekke inn långiverens investering.

Hva kan jeg forvente å få i avkastning?

Avkastningen du får som långiver eller investor er renten på lånet. Typisk ligger denne renten mellom 6-12%. Rentenivået settes etter hvor stor risiko det er for lånet. 

Alle lån får en risikoklasse, som går fra A-E. Risikoklasse A har lavest risiko og D er den høyeste risikoklassen som legges ut på Monio plattformen. Har prosjektet en risikoklasse E vil selskapet få avslag på søknaden sin og det legges ikke ut for investering. 

Rentenivået reflekterer det samme som risikoklassene. Lån med risikoklasse A har lavere rente enn lån med risikoklasse B også, som igjen er lavere enn risikoklasse C også videre. 

Generelt har det å investere i lån via Monio gitt 7,5% avkastning årlig om en hadde investert i alle lån. Det er da trukket fra konstatert tap.

Hvorfor passer lånebasert crowdfunding for langsiktig sparing?

Når man låner ut penger ved å investere i lån til en bedrift så er det satt en løpetid på lånet fra 6 og 36 måneder. Typisk forfaller et lån om 12-18 måneder. Det vil si at pengene dine er lånt ut i den gitte tidsperioden og selskapet betaler tilbake pengene ved endt løpetid. 

Dette gjør at lånebasert crowdfunding passer både for de med mellomlang og lang sparehorisont.

Mellomlang sparehorisont: 

Om du har et sparemål du jobber mot, for eksempel å kjøpe hytte, utleiebolig, bobil eller andre ting, så kan du oppnå god avkastning uten å måtte binde pengene dine opp i mange år. 

Du kan investere i lån med kort løpetid som 6 eller 12 måneder og motta renten på lånet. Du velger selv hvilke prosjekter og hvilken risiko du ønsker å ta. Da oppnår du høyere avkastning enn du hadde gjort ved å ha penger på sparekonto. Samtidig som du ikke er fristet til å bruke pengene til andre formål. 

Lang sparehorisont: 

En som sparer med lang tidshorisont (mer en 5 år) har mange muligheter. Mange som sparer langsiktig har kanskje allerede penger investert i fond og aksjer. 

For investorer med lang sparehorisont er lånebasert crowdfunding et godt tilskudd til porteføljen fordi avkastningen ikke er direkte avhengig av hvordan det går i aksjemarkedet. Ved å låne ut penger til bedrifter sprer du risikoen i porteføljen din, men oppnår samtidig god avkastning på pengene. 

Det er i tillegg en annen type risiko å investere i crowdfunding av lån ved at selskapene stiller sikkerhet for lånene. Da reduseres risikoen for at du som investor skal tape mye om ting går galt. 

Med lånebasert crowdfunding får du utbetalt renter månedlig. Disse rentene kan du velge å reinvestere for å dra nytte av renters rente effekten.

Hvordan redusere risiko?

Ved lånebasert crowdfunding er det alltid en risiko for at bedriften ikke betaler pengene de skal. Det er noen ting en bør vurdere når en skal gjøre en investering: 

1. Sannsynligheten for at selskapet slutter å betale

Har selskapet god likviditet, egenkapital og utført lignende prosjekter tidligere? Dette er ting som bidrar til å redusere risikoen. Nøkkelpersoner i selskapet har også en stor betydning for selskapets suksess. Gjør en vurdering av hvor stor sannsynlighet du tror det er for at selskapet slutter å betale. 

2. Gitt at selskapet slutter å betale, hvor mye av investeringen går tapt

Dette går på sikkerheten bedriften har stilt for lånet. Er det en eiendom med lav belåning kan denne realiseres og lånet ditt kan dekkes inn. Er det et usikret lån vil det derimot være vanskelig å kreve inn noe om selskapet skulle slutte å betale. 

Etter å ha vurdert disse to tingene for hver investering er det beste rådet å spre kapitalen din på mange lån. Helst 10 eller flere. For hvert lån er det en sannsynlighet for at noe går tapt, men om du sprer pengene din over mange lån vil du tape lite av den totale kapitalen dersom du skulle oppleve at et selskap slutter å betale. 

Registrer deg som investor, det er gratis og helt uforpliktende!

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.