Alle artikler
Investering

Passiv inntekt gjennom crowdfunding

Mange kunne tenke seg en ekstra inntekt eller en passiv inntekt. En mulighet er å jobbe flere timer eller få seg en ekstra jobb, men det finnes kun 24 timer i døgnet som setter en begrensning. Det finnes derimot flere måter å skaffe seg passiv inntekt.
Passiv inntekt gjennom crowdfunding
Monio

Publisert
23
.
10
.
2023
Lesetid
4 min
Sist oppdatert
23
.
10
.
2023
Passiv inntekt gjennom crowdfunding
Passiv inntekt gjennom crowdfunding | Monio

Flere måter å få passiv inntekt

Passiv inntekt er et begrep som brukes om inntekt man tjener utover normal lønnsinntekt. Det kan være: 

  • Aksjegevinst eller utbytte
  • Leieinntekt
  • Høyrentekonto
  • Crowdfunding

Det å investere i eiendom har vært svært populært blant nordmenn og har historisk gitt god avkastning. For vanlige småsparere eller investorer har egen bolig og utleiebolig vært vanlig. Men strenge krav til egenkapital og gjeldsgrad kan gjøre det vanskelig å investere direkte i eiendom. 

Det er imidlertid noen måter å tjene penger indirekte på eiendom som krever mindre kapital og oppfølging, nemlig crowdfunding av eiendomslån. Det er i praksis å låne ut penger til et eiendomsselskap som bygger boliger eller driver med annen eiendomsutvikling, hvor du mottar renter månedlig. 

De siste årene har veksten av crowdfunding innen eiendom åpnet for mange nye muligheter for den små og større investor å få passiv inntekt gjennom crowdfunding av eiendom. Monio har formidlet hundrevis av lån og flere hundre millioner kroner til eiendomsselskap, som igjen har gitt långiveren god avkastning*. 

*Avkastningen for långivere er avhengig av hvilken risiko man ønsker å ta og sammensetningen av lånene man velger å investere i. All investering medfører risiko for tap, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Les mer om risiko og avkastning her.

Passiv inntekt gjennom crowdfunding

Penger som jobber for deg

Passiv inntekt er tankegangen om at man har en inntekt som ikke er direkte avhengig av hvor mange timer man jobber. Eksempler på passiv inntekt er leieinntekter, utbytte eller avkastning på ulike investeringer. 

Med investeringer i en lån til eiendomsselskaper setter du dine egne penger i arbeid, ved å låne de ut til eiendomsselskap som betaler deg rente.

De største fordelene å investere i eiendomslån er:

  • Månedlig tilbakebetaling av renter
  • Kort tidshorisont - snitt løpetid <12 mnd
  • Mulighet for risikospredning - mange ulike prosjekter
  • Lav minimumsgrensen for investering - fra 1000,-

Spre risiko med eiendomsinvesteringer

Crowdfunding av eiendom og eiendomsprosjekter gjør det mulig for sparere og investorer å få avkastning på investerte penger som sikres i eiendom. Långivere tjener penger indirekte på eiendom uten å måtte være utleier eller forvalte en eiendom selv. 

Samtidig gjør crowdfunding det mulig for individuelle långivere å bidra til at eiendomsselskaper får gjennomført sine prosjekter. Det er alt fra mindre eiendomskjøp til hytteutbygging eller utvikling av større tomtefelt.

Risiko og forventet avkastning

Selv om det å investere i eiendomslån er enkelt bør en sette seg inn i risikoen det er å investere og avkastningen det er ved å investere.

Investeringer i lån har alltid risiko knyttet til selskapets evne til å tilbakebetale lånet. Denne risikoen går både på selskapets evne til å betjene gjeld, nøkkelpersonenes gjennomføringsevne og hvilken sikkerhet som stilles for lånet.

Informasjon rundt risiko og sikkerhet vil presenteres i alle lån som formidles. Lånene har også en risikoklasse fra A-F, hvor A lån indikerer lavest risiko, og lån som klassifiseres med klasse E eller F vil ikke bli lagt ut på plattformen.

Gjennom Monios eiendomslån velger du selv hvilke lån du vil investere i

Monio går gjennom alle lånesøknader fra eiendomsselskapene. Det gjøres en vurdering av risikoen i prosjektet og selskapet. 

Prosjektene som går gjennom prosessen blir lagt ut på plattformen. Hvor hver enkelt långiver har mulighet til å låne ut penger til det selskapet og prosjektet de selv ønsker. På den måten kan du og spre risiko ved å investere i flere prosjekter og flere forskjellige prosjekter.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.