Alle artikler
Crowdfunding

Risiko ved lånebasert crowdfunding

Risiko ved lånebasert crowdfunding
Monio

Publisert
24
.
10
.
2023
Lesetid
3 min
Sist oppdatert
24
.
10
.
2023
Risiko ved lånebasert crowdfunding
Risiko ved lånebasert crowdfunding

Hva slags risiko er det ved lånebasert crowdfunding?

Som långiver i lånebasert crowdfunding låner man ut penger til bedrifter. Monio fokuserer på lån til eiendomsselskaper som trenger finansiering for å gjennomføre prosjektene sine. Renten som bedriften betaler er avkastningen på långiverens investering. 

På lik linje som en bank låner ut penger, er det alltid en risiko for at selskapet ikke tilbakebetaler deler eller hele lånet.

Risikoen for en långiver er avhengig av to faktorer:

  1. Hvor stor sannsynlighet det er for at selskapet misligholder lånet
  2. Hvor mye som går tapt om lånet blir misligholdt

Den første går ut på selskapets evne til å betjene lånet. God likviditet og soliditet er faktorer som er positive, i tillegg til nøkkelpersonenes erfaring i den spesifikke bransjen. 

Hvor mye som går tapt om lånet misligholdes er avhengig av sikkerheten. Typisk stilles det sikkerhet i fast eiendom. Belåningsgraden for eiendommen er avgjørende for hvor mye som kan gå tapt, i tillegg til hvilken prioritet pantet har. 

Under skal vi gå gjennom hvordan Monio bidrar til å begrense risikoen for långivere.


6 måter Monio bidrar til å redusere risiko

1. Alle lån og selskap går gjennom en risikovurdering av en kundeansvarlig

Når en bedrift ønsker lån via Monio vil en kundeansvarlig gjøre en vurdering av prosjektet og selskapet. Her ser vi på en rekke risikofaktorer både på selskapets evne til å betjene lånet, men også på sikkerheten som kan stilles for lånet. 

2. Alle lån som legges ut på plattformen er gjennomgått og godkjent av en komite

Før et lån kan legges ut på plattformen må saken godkjennes av en komite. Her gjennomgås prosjektet, selskapet og risikofaktorer. Dette er for å sikre at det er gjort et godt arbeid rundt risikovurdering. Komiteen består av kompetente og erfarne medarbeidere. 

3. Prosjekter deles opp i faser

Eiendomsprosjekter deles ofte opp i flere lånefaser. Dette gjør at selskapet ikke belåner verdiene for høyt, samtidig som en kan sikre at det er fremgang i prosjektet for hver fase. Selskapet låner altså ikke opp alt med en gang, men får lån i flere faser. Noe som også sparer selskapet for noe rentekostnad. Dette er med på å bidra til lavere risiko for långivere og sparte kostnader for selskapet. 

4. Låntaker må stille sikkerhet for lånet

For at et lån skal legges ut på plattformen må selskapet stille noe sikkerhet for lånet. Dette er for å redusere risikoen for långivere som låner ut penger. 

Typisk sikkerhet er: 

  • Pant i eiendom
  • Selskapsgaranti
  • Personlig garanti

All sikkerhet vil være beskrevet i lånekampanjene, slik at en långiver vet hva slags sikkerhet det er for lånet man investerer i. 

5. Intrum Capital AS benyttes som sikkerhetsagent

Intrum Capital AS (tidligere kalt Lindorff Capital AS) benyttes som sikkerhetsagent på lånene. Ved mislighold av lån vil Intrum Capital AS, som en profesjonell aktør, ta over ansvaret for inndrivelse at lånet. Dette  er en markedsledende aktør innen inkassoinndrivelse av folkefinansierte lån. 

Les mer om Intrum Capital AS her.

6. Monio har mange investeringsmuligheter - mulighet til å spre risiko

En av de beste måtene å redusere risiko på for en långiver er å spre pengene sine på mange lån. Da har man høyest sannsynlighet for å oppnå god avkastning over tid. 

Monio har desidert flest lånekampanjer i markedet. Det kommer nye investeringsmuligheter ofte, noe som gjør at en långiver har mange muligheter til å nettopp spre investeringene sine på mange lån. 

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.