Alle artikler
Crowdfunding

Skal bli ledende på direkte investeringer innen eiendom

Etter en intern omstrukturering er det nå klart at Marius Dybdahl går inn som administrerende direktør i folkefinansieringstjenesten Monio. - Visjonen er at alle skal kunne investere og tjene penger gjennom oss, sier Dybdahl.
Skal bli ledende på direkte investeringer innen eiendom
Henrik Juel Teige
Partner i Teige Goodchild

Publisert
25
.
04
.
2022
Lesetid
2 min
Sist oppdatert
25
.
04
.
2022
Skal bli ledende på direkte investeringer innen eiendom
Marius Dybdahl, CEO i Monio.

Fintech-selskapet Monner ble startet i 2016, og ble året etter det første selskapet som fikk konsesjon til å drive folkefinansiering i Norge. I 2019 ble selskapet kjøpt 100% av Sparebank 1 SR-Bank, og forretningsvirksomheten ble deretter splittet i to: Monner Gründer og Monio. Monner Gründer tilbyr tjenester til gründere og tidligfase-selskaper, mens Monio skal rendyrke posisjonen som et investeringsselskap innen eiendom.

Marius Dybdahl er utpekt som mannen som skal lede Monio på reisen fremover. Dybdahl har fortid fra blant annet Nordea, Telenor og Schibsted Media Group, og gleder seg til å ta fatt på oppgaven som administrerende direktør for Monio.

Hvilken posisjon har Monio i dag?

- Vi har i dag en nummer én-posisjon innenfor det norske markedet knyttet til eiendomsfinansiering via folkefinansiering. Monio har det største utvalget i prosjekter å investere i, og vi har de siste årene vært størst i utlånsvolum knyttet til eiendom. Vår ambisjon er å være ledende på direkte investeringer innen eiendom. Vi kobler gode eiendomsprosjekter med kapital.

Hva er visjonen for selskapet?

- Vår visjon er at alle skal kunne investere og tjene penger, og at Monio er selskapet som bidrar til dette. I dag har nordmenn rundt 1400 milliarder kroner stående på ulike bankkonti, med veldig lav avkastning. Vi ønsker at flere skal ha et mer aktivt forhold til egne investeringer.

Hvem passer crowdfunding for, og hva er fordelene med en slik type investering?

- På vår plattform gjør vi det mulig for hvem som helst å ta del i vekst og verdiskaping innen eiendomsutvikling. Det er lett å komme i gang, og enkelt å holde orden på egne investeringer.

- Vil tilbyr alle typer eiendomsprosjekter, spredt over hele landet. Dette gir valgfrihet, og muligheten for å spre risiko. Låneavtalene er tidsavgrenset, og man får månedlig utbetalinger med god fortjeneste. Investeringen er sikret i eiendom, som tradisjonelt er et trygt marked. Det reduserer risiko for tap, og erfaringsmessig blir få lån misligholdt.

Hvilke trender ser du i bransjen i dag?

- Eiendomslån er det som vokser mest og er størst innenfor folkefinansierte lån. Som den største plattformen tok vi et bevisst valg under korona å kun formidle eiendomslån. Årsaken til dette var at disse lånene har bedre balanse mellom risiko og avkastning.

- Nå som vår bransje er i ferd med å modnes, ser vi at investorene har blitt mer erfarne. De har større fokus på både renten og sikkerheten i prosjektene enn tidligere. De ser at faktiske tap er en kombinasjon av risiko for at lånet blir misligholdt (probability of default) og hvor store verdier de får tilbake ved et eventuell mislighold (loss given default).

Hva blir det første du tar fatt på som ny leder?

- Fokuset mitt i starten har vært å gi teamet rammene de trenger for å kunne håndtere den veksten vi har i antall brukere og utlånsvolum. Vårt utlån ligger nå på mellom 200 og 250% sammenlignet med ifjor. Det å være godt inne i scale-up-fasen setter en del nye krav til organisasjonen i forhold til prosesser, systemer og ressurser.

Som leder er det viktig å legge til rette for at vi har en lønnsom vekst, med fortsatt god kvalitet på tjenestene vi leverer. Å gå fra start-up til scale-up handler mye om å skifte fokus og mentalitet. Hovedfokuset skifter fra produktutvikling til salg og vekst. Vi skal ikke slutte med produktutvikling, men vi må bli mer salgs- og markedsdrevet i hele organisasjonen.

Hva slags lederstil har du?

- Jeg har stor tro på tillitsbasert ledelse, der man lar folk finne ut hvordan de best løser et oppdrag på en selvstendig måte. Jeg ønsker å være en leder som er tilgjengelig for teamet og som inspirerer til utvikling og prestasjon.

Hva mener du blir din viktigste oppgave fremover?

- Som leder er en av mine viktigste oppgaver å sette retning og legge til rette for at teamet får handlingsrommet de trenger for å nå egne og felles målsetninger. Når vi først har satt oss mål, må vi være villige til å legge inn innsatsen som trengs for å nå dem. Det blir min oppgave å skape en kultur som tilrettelegger for dette.

- Skal et team utvikle seg og prestere over tid, er det viktig med godt arbeidsmiljø. Som leder har man et ansvar for å bygge det, gjennom blant annet å være lydhør overfor teamet og oppmuntre medarbeidere til å ta eget ansvar.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.