Slik finansierer du eiendomsprosjektet

Trenger du finansiering for eiendomsprosjektet ditt? Kanskje behøver du kapital for utbygging? Riktig finansiering vil forenkle startperioden. Her er noen tips på hvordan du kommer i gang.
 Slik finansierer du eiendomsprosjektet
Monio

Publisert
20
.
02
.
2023
Lesetid
3 min
Sist oppdatert
20
.
02
.
2023
 Slik finansierer du eiendomsprosjektet
Slik finansierer du eiendomsprosjektet

Flere investorer

Finansiering av et eiendomsprosjekt kan være utfordrende. Den vanligste måten å finansiere et prosjekt på er egenkapital og lån. Det er også mulig å skaffe seg investorer. Det er imidlertid viktig at du knytter deg til gode samarbeidspartnere og det er ikke alltid like enkelt.

Hos oss i Monio har vi en alternativ løsning som har fungert godt for flere utbyggere, blant annet ved å bidra til bedre salgspriser ved prosjektslutt. Crowdfunding, eller folkefinansiering, gjør det lettere å gi støtte direkte til prosjekter en er opptatt av, samtidig som det er enklere for aktører å få støtte til sine prosjekter. For eiendomsutviklere gjør crowdfunding det mulig å få finansiering direkte fra en rekke investorer.

Ulike typer lån

Hos oss kan du søke om lån til eiendom, utbygging og andre prosjekter med ulike typer lån og finansieringsløsninger. Lånet tilpasses bedriften eller eiendomsutviklerens økonomiske situasjon og sikkerhet du stiller for lånet. Hver søknad vurderes dermed individuelt og du kan enkelt engasjere tusenvis av investorer gjennom crowdfundingskampanjen.

Noen av finansieringsløsningene for  for et eiendomsprosjekt, inkluderer lånetyper som:

  • Eiendomslån
  • Byggelån
  • Tomtelån

Eiendomslån er for selskaper som kjøper næringseiendom eller boligeiendom til oppussing og renovering. Det kan finansiere kjøp av eiendom som skal utvikles og selges eller leies ut. Et eiendomslån har vanligvis en løpetid mellom 6 og 36 måneder, lånebeløp mellom 0,5 til 50 millioner kroner og rente på 6-12 prosent.

Trenger du en fleksibel finansieringsløsning kan byggelån være mer riktig. Dette er også en løsning for selskaper som vil starte bygging uten forhåndssalg, trenger finansiering til bolig eller hytteutvikling. Det kan brukes til å finansiere byggekostnadene i bolig og hytteprosjekter, samt kombineres med et tomtelån om hele prosjektet finansieres via Monio. Med et byggelån kan du få lånet utbetalt i faser, som senker rentekostnaden. Dette er også et fleksibelt lån med løpetid på 6 til 36 måneder og er et kortsiktig lån for oppføring av bolig eller hytte.

Tomtelån er lån til kjøp og utvikling av tomt. Det kan være finansiering til tomtekjøp og klargjøring, selskaper som ønsker en effektiv og smidig prosess eller trenger en fleksibel finansieringsløsning for kjøp eller utvikling av en tomt. Tomtelån via Monio gir selskaper muligheten til å gjennomføre prosjekter som ellers ikke ville vært mulig siden vi ofte har muligheten til å tilrettelegge for en høyere belåningsgrad enn hva banken kan tilby. I disse prosjektene stilles det strengere krav til egenkapital med en veiledende prosent mellom 20-40 prosent.

Sånn er prosessen

Lurer du på hvordan selve prosessen er med å søke lån via Monio? Det gjøres med fem følgende steg:

  1. Ta kontakt
  2. Vurdering
  3. Tilbud
  4. Tegningsperiode
  5. Utbetalt lån

Lær mer om stegene og søk om et lån allerede i dag.

Søknadsprosessen er rask, smidig og digital, men det er noen ting som må være på plass for at du skal kunne få lån. Du må vise beviselig evne til å styre egen økonomi, ingen betalingsanmerkninger, et konkret formål med lånet som er forenlig med god forretningsskikk og positiv egenkapital.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.