Alle artikler
Crowdfunding

Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie

Nordmenn liker å bruke penger på eiendom, både for å bo og investere. Tradisjonelt har vi investert penger i egen bolig, i tillegg til fritidseiendom eller utleiebolig for dem med penger til overs.
Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie
Monio

Publisert
13
.
09
.
2023
Lesetid
2 min
Sist oppdatert
13
.
09
.
2023
Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie
Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie

For den avanserte investor har det vært muligheter for investeringer i eksempelvis obligasjoner til eiendomsutviklere og andre typer plasseringsinstrumenter. For vanlige småsparere eller litt større sparere har egen bolig og utleiebolig vært løsningen.

Få god sikkerhet

Med denne måten å investere på følger det en rekke krav. Både kompliserende økonomiske krav, som høy egenkapital ved kjøp av sekundærbolig, eller krav til deg som utleier.

Ved å plassere penger i crowdfunding av eiendomslån, kan selv den semiprofesjonelle investoren tjene penger i eiendomsmarkedet.

– For investorer som klassifiseres som ikke-profesjonelle, er det få investeringsmuligheter med sikkerhet i fast eiendom, uten å eie fysisk eiendom. Crowdfunding gir nettopp denne eksponeringen for semiproffe investorer og er en god avkastningsmulighet, uten at man må være vaktmester, sier senioranalytiker i Monio.

Utforsk eiendomslån: Invester i aktive lån her!

Velg lånene du vil bidra til

Gjennom Monios eiendomslån velger investorene selv hvilke prosjekter og bedrifter de ønsker å låne penger til. Hver lånesøknad blir nøye gjennomgått av Monios saksbehandlere. Før lån blir innvilget og investorer kan tegne seg, er det gjort grundige analyser av prosjektets lønnsomhet, låntakeren og nøkkelpersoner i bedriften.

– Investorer vurderer forventet avkastning mot potensiell nedside. Fordi investeringene er sikret i fast eiendom, reduseres tapsrisikoen. Siden 2018 har investeringer via Monio en gjennomsnittlig avkastning på 7,5 prosent etter å ha trukket fra konstatert tap.

Vil du prøve? Bli investor i dag og invester i eiendomslån med god avkastning

Godt rustet for markedsfall

Kommersiell leder i Monio, Marius Dybdahl, legger til at sikkerhetsmarginene er gode på Monios eiendomslån. Det betyr at mye må gå galt for låntakeren, eller i eiendomsmarkedet generelt, for at investorene skal tape pengene sine.

– All informasjon er tilgjengelig for alle som ønsker å lese seg opp før de eventuelt investerer. Vanligvis kan prosjektene vi formidler lån til, selges for 20 prosent under estimert markedsverdi hvis det skulle gå galt. Det betyr at vår modell bør tåle både konjunkturer og verdifall, sier Dybdahl.
Marius Dybdahl, CEO i Monio. Foto: Monio

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.