Alle artikler
Investering

Sparing- og investeringsguide - hvor bør du plassere pengene dine?

Å ha pengene stående på sparekonto gir liten gevinst over tid. Det finnes en rekke investeringsalternativer som kan gi høyere avkastning. Fond, aksjer, eiendom og crowdfunding. Å vite hvordan du skal navigere de ulike tilbudene om investering og sparing kan være komplisert. Med litt forkunnskap kan du selv gjøre gode valg for dine investeringer. Her skal vi gå gjennom mye av det grunnleggende og hvordan du også kan diversifisere en portefølje ved å investere i flere aktivaklasser.
Sparing- og investeringsguide - hvor bør du plassere pengene dine?
Monio

Publisert
24
.
10
.
2023
Lesetid
7 min
Sist oppdatert
24
.
10
.
2023
Sparing- og investeringsguide - hvor bør du plassere pengene dine?
Sparing- og investeringsguide

Hva vil det si å investere?

For å ta det helt fra starten av er investeringer det å sette penger, tid eller annen kapital i noe for å få mer penger tilbake enn det du satte inn tidligere. De vanligste formene for investering er aksjer, fond, obligasjoner og eiendom. Men det finnes andre investeringer som crowdfunding som kan passe inn i din strategi. Gjennom disse investeringene tilhører det en avkastning/gevinst men også en viss risiko.

Avkastning

Avkastning er det du tjener på investeringene dine, minus det du startet med (innskudd).

Renters rente: Kraften til renters rente er en av de mektigste kreftene innen finans. Dette konseptet lar långivere skape større summer over tid med lite startkapital/innskudd.

Avhengig av hvor du investerer pengene dine kan de betales på en rekke forskjellige måter:

  • utbytte (fra aksjer)
  • leie (fra eiendommer)
  • renter
  • forskjellen mellom prisen du betaler og prisen du selger for – kapitalgevinster eller - tap.

Risiko

Ingen har lyst til å gamble med pengene sine, men det er få investeringsmuligheter som gir avkastning uten at du tar risiko. Et generelt prinsipp innen investering er at jo mer man velger å risikere, jo mer kan man tjene. Dette går også andre veien. Høyere risiko innebærer og en større mulighet for å få å tape penger. Mens du alltid vil ta en viss risiko når du investerer, varierer risikoen mellom investeringsklasser. For eksempel kan det være en lavere risiko ved å investere i eiendomslån enn ved enkeltaksjer

Nedenfor skal vi forklare noen av de vanligste formene for sparing og investering, hvor banksparing har lavest risiko og kryptovaluta en av de høyeste. Når du begynner å investere, er det vanligvis en god idé å spre risikoen ved å sette pengene dine i flere forskjellige produkter. Dette er for å “ikke legge alle eggene i samme kurv”.  På den måten minsker man sannsynligheten for å tape penger dersom en investering ikke skulle gå veien, hvor man da vil ha andre investeringer å falle tilbake på.

Ulike investeringsmuligheter

Det finnes mange forskjellige måter å investere på og i, her er de vanligste:

Sparekonto/Høyrentekonto

Investering og sparing gjennom en spare- høyrentekonto er typisk lav i risiko og lav i gevinst, noe som gjør det til et trygt sted å lagre pengene sine. En sparekonto er en rentebærende innskuddskonto i en bank eller annen finansinstitusjon. Selv om disse kontoene vanligvis har en noe lav rente, er det veldig lav risiko assosiert med dette som gjør det til et smart alternativ for å spare penger du vil ha tilgjengelig for både kortsiktige behov. Innskudd i norske banker er sikret gjennom Bankenes Sikringsfond, som garanterer innskudd opptil 2 000 000 kr. Selv om banken skulle gå konkurs vil pengene være sikret. Det vil si at innskudd i en bank opptil denne grensen er risikofritt. 

Monio tilbyr en sparekonto der du kan blande både personlig sparing men også investering i eiendomslån.

Fond

Fond er gjort opp av flere investeringer, der dine og andre långiveres penger samles og spres over et bredt spekter av underliggende investeringer, og hjelper deg med å spre den totale risikoen.

Det finnes i hovedsak 4 kategorier fond; pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond.  

Risikoen i de ulike fondene varierer etter hva fondet investerer i. Generelt har pengemarkedsfond lavest risiko, mens aksjefond har høyest. Hvor lang tidshorisont man har på investeringen er avgjørende for hvilket fond som passer for deg. 

1. Pengemarkedsfond

Et pengemarkedsfond er et fond som investerer i rentepapirer med kort bindingstid, normalt sett under et år. I prakis betyr det at fondet låner ut penger til land og bedrifter som skal betale tilbake pengene innen ett år. Da det er kort tid til pengene skal tilbakebetales er det også mindre risiko for at motparten ikke klarer å betale tilbake pengene. Derfor er det lav rente på en slik investering. 

2. Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er en type fond der man normalt investerer i obligasjoner utstedt av stat, kommuner, industriselskaper, bank og forsikring med varighet på mer enn ett år. Her er det en relativt lav risiko, men høyere enn pengemarkedsfond. Det er fordi tiden før pengene tilbakebetales er høyere, som medfører høyere risiko for at motparten ikke evner å tilbakebetale. Selv om det er høyere risiko enn pengemarkedsfond, er det lavere risiko enn aksjefond. 

3. Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond investerer både i aksje- og obligasjoner. Aksjer har høy risiko, mens obligasjoner har lavere risiko. Å kombinere disse sammen gir en lavere risiko enn å investere kun i aksjer. Avkastningen er avhengig av forholdet mellom aksjer og renter, mens risikoen vil typisk være et sted mellom et obligasjons- of aksjefond.

Mange velger å sette sammen sitt eget kombinasjonsfond, ved å sette en gitt prosent i et rent aksjefond og en prosent i et rent obligasjonsfond. Ofte kan man spare gebyrer på å gjøre det selv. 

4. Aksjefond

Aksjefond er den type fond som har høyest risiko, og kan gi høyere avkastning enn andre plasseringer. Et aksjefond investerer i aksjer etter fondets strategi. Det kan være et rent norsk aksjefond som kun investerer i norske aksjer, eller et globalt aksjefond som investerer i aksjer fra alle deler av verden. 

Crowdfunding

Det finnes 4 hovedkategorier for crowdfunding, hvor Monio er en ledende aktør innen lånebasert crowdfunding innen eiendom. Lånebasert crowdfunding eller crowdlending lar privatpersoner og aksjeselskap låne ut penger til eiendomsselskaper som bruker pengene til å utvikle prosjekter. De som låner ut pengene vil motta rentene på lånet. Samtidig sikres lånet med pant i fast eiendom, noe som reduserer risikoen. Historisk har investering i crowdlending til eiendomsselskaper gitt i overkant av 8% årlig rente. Lånebasert crowdfunding av eiendomslån er den desidert største formen for crowdfunding i Norge. 

Aksjer

Å investere i aksjer betyr at du kjøper en eierandel i et selskap. Avkastningen kan i teorien være uendelig høy, men det innebærer også en høy risiko. Risikoen knyttet til å investere i aksjer deles ofte opp i 2; systematisk risiko og usystematisk risiko. 

Systematisk risiko kalles også markedsrisiko og er den generelle risikoen i markedet. Slik som store endringer i makroøkonomien. Denne risikoen er der for alle selskaper, selv om den kan treffe noe ulikt. Systematisk risiko kan man ikke diversifisere bort. 

Usystematisk risiko er risiko som er knyttet til det spesifikke selskapet man investerer i, som ikke nødvendigvis er en risiko for hele markedet. Denne risikoen kan man diversifisere bort ved å investere i flere aksjer. 

Kryptovaluater 

Kryptovaluta er digitale valutaer som benytter kryptografi for å sikre transaksjoner og som kan benyttes som investeringsobjekt. Å investere i kryptovaluta har blitt svært populært de siste årene. Investeringer i kryptovaluta og kryptomarkedet har historisk hatt svært høy risiko fordi det er høy volatilitet. 

Volatilitet er et begrep som beskriver hvor mye prisen svinger over en gitt tidsperiode. Høyere svingninger utgjør en høyere risiko for å tape penger.

Diversifisering og porteføljesammensetning

Diversifisering er å sette sammen en portefølje med investeringer i ulike aktivaklasser for å redusere risikoen. Som enkelt kan forklares med å ikke legge alle eggene i samme kurv. Avkastningen på ulike finansielle investeringer påvirkes av forskjellige ting. For å diversifisere en portefølje bør en investere i ulike aktiva som ikke har en direkte sammenheng med hverandre. Det kan være å investere i to aksjer i to helt forskjellige sektorer. Eller investere i både aksjer og obligasjoner. Mange inkluderer også crowdfunding i sin portefølje, fordi avkastningen ikke er direkte avhengig av hvordan det går i aksjemarkedet. 

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.