Hvorfor investere via Monio?

Monio tilrettelegger for at du som privatperson eller AS kan investere i sikrede lån til eiendomsselskaper. På den måten kan du få høy avkastning på investert kapital og månedlig renterbetalinger. Hold deg oppdatert i god tid før neste lån publiseres ved å melde deg på nyhetsbrevet lenger ned.

Slik fungerer det

I Monio kan du investere i spennende lån til norske eiendomsselskaper, og få god månedlig avkastning.

1.
Registrer deg som investor

Invester som aksjeselskap eller som privatperson

2.
Velg bedrift

Les om bedriftene og invester i lån til spennende eiendomsprosjekter

3.
Bli med på utviklingen

Følg med på utviklingen via Monio nyhetsbrevet og sosiale medier

*Investeringer hos Monio vil ha ulik risikoprofil og forventet avkastning
Fem grunner til å investere via Monner Crowd
KVALITETSSIKRING: Senior analytiker Elias er en del av teamet som kvalitetssikrer lån som legges ut på plattformen.

Seks grunner til å investere via Monio

Monio er heleid av SpareBank1 SR-Bank og har konsesjon fra Finanstilsynet.

  • Høy gjennomsnittlig avkastning
  • Lavt forventet tap - pga sikkerhet i fast eiendom
  • Månedlig tilbakebetaling av renter
  • Kort tidshorisont - snitt løpetid <12 mnd
  • Mulighet for risikospredning - mange ulike prosjekter
  • Lav minimumsgrensen for investering - fra 1000,-
Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie
Artikkel

Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie

Les mer

Risiko

Husk at det alltid er risiko forbundet med investeringer, hele eller deler av det investerte beløpet kan gå tapt.