Hvorfor investere via Monio?

Monio tilrettelegger for lån til eiendomsselskaper. Sikrede lån begrenser nedside og gir høy avkastning på investert kapital. Privatpersoner eller AS kan investere og motta månedlig rentebetalinger. Vi holder deg oppdatert i god tid før neste lån. Meld deg på nyhetsbrevet lenger ned.

Slik fungerer det

I Monio kan du investere i spennende lån til norske eiendomsselskaper, og få god månedlig avkastning.

1.
Registrer deg som investor

Invester som aksjeselskap eller som privatperson

2.
Velg bedrift

Les om bedriftene og invester i lån til spennende eiendomsprosjekter

3.
Bli med på utviklingen

Følg med på utviklingen via Monio nyhetsbrevet og sosiale medier

*Investeringer hos Monio vil ha ulik risikoprofil og forventet avkastning
KVALITETSSIKRING: Client Manager Truls er en del av teamet som kvalitetssikrer lån som legges ut på plattformen.

Seks grunner til å investere via Monio

Monio er heleid av SpareBank1 SR-Bank og har konsesjon fra Finanstilsynet.

  • Høy gjennomsnittlig avkastning
  • Lavt forventet tap - pga sikkerhet i fast eiendom
  • Månedlig tilbakebetaling av renter
  • Kort tidshorisont - snitt løpetid <12 mnd
  • Mulighet for risikospredning - mange ulike prosjekter
  • Lav minimumsgrensen for investering - fra 1000,-
Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie
Artikkel

Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie

Les mer

Risiko

Husk at det alltid er risiko forbundet med investeringer, hele eller deler av det investerte beløpet kan gå tapt.