Kort om Monio

Vi setter bedrifter med vekstambisjoner i direkte kontakt med investorer.

Monio setter penger i arbeid

Monio er en digital plattform som setter penger i arbeid. Vi tilrettelegger for at folk som har tilgjengelig kapital, blir koblet direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse. For oss gir det mening at penger skal være tilgjengelig, og blir satt i arbeid. Vi demokratiserer etablerte finansieringsmodeller, og gjør det enkelt for alle å engasjere seg i verdiskapning.