Kapittel

Hvilke investeringsalternativer finnes?

I kapittel 1 skal vi se nærmere på hvilke investeringsalternativer som finnes for sparepengene dine.

Som vi var inne på innledningsvis, er sparekontoen et lite lønnsomt alternativ. Det gjelder å plassere sparepengene i forskjellige investeringer for å øke sjansene for å styrke din kjøpekraft i fremtiden.

De siste årene har stadig flere blitt bevisst på hvor sparepengene er plassert, som fører til at flere tar aktive grep for å få bedre avkastning på sparepengene sine.

Blant annet har det vært et økende antall personer som har investert i fond. Det er over 1,9 millioner nordmenn som sparer i fond, med totalt 340 milliarder kroner investert. Også interessen for lånebasert crowdfunding hatt en stor vekst de siste årene.

– Vi i Monio har merket den økte interessen for lånebasert crowdfunding, hvor det totale markedet i 2021 bikket over 1 milliard kroner i utlån. Monio hadde en vekst på nesten 120 prosent fra 2020 til 2021 og opprettholdt et høyt volum i 2022, forklarer Elias Magan.

Hva er crowdfunding?

Det finnes fire ulike typer crowdfunding:

Egenkapital

Også kalt for aksjebasert crowdfunding. Her kjøper man gjerne aksjer i selskaper som er i en svært tidlig fase. Potensielt kan man investere i et selskap som viser seg å vokse, men samtidig er det en risiko for at det ikke lykkes.

Lån

Her er Monio spesialister! Lånebasert crowdfunding, eller crowdlending, skjer ved at mange går sammen om å gi lån til et selskap. Ved å være med på å finansiere lånet, får man som investor utbetalt renter og avdrag.

Belønning

Belønningsbasert crowdfunding skjer ved at en produsent av et produkt viser frem en prototype som utviklerne trenger finansiering til å produsere. Kunder kan forhåndsbestille produkter som gjør at bedriften får nok penger til å produsere det. Det er også en måte for produsenten av produktet til å se at det er et marked for produktet.

Donasjon

Donasjonsbasert crowdfunding er en innsamlingsaksjon for å finansiere et godt formål. Det kan være det lokale idrettslaget som skal på tur eller en enkeltperson som av en eller annen grunn trenger støtte.

Det er lånebasert crowdfunding Monio er eksperter på. Gjennom Monio kan man bli investor i lånene til norske eiendomsbedrifter. Da kan man være med på å realisere byggeprosjekter, samtidig som man tjener penger.

Les mer om lånebasert crowdfunding her.

Eiendomslån står for rundt 65 prosent av det totale crowdfundingsmarkedet og er den desidert største formen for crowdfunding.

Tradisjonelle spareformer

Andre mer tradisjonelle spareformer er aksjer, fond og eiendom, som du kan lese om her:

Aksjer

Når man kjøper aksjer, kjøper man en eierandel i et selskap. Et aksjeselskap har et totalantall med aksjer, som alle er verdt det samme. Investering i aksjer passer best for deg som har planer om å spare i noen år, og som tåler litt svingninger.

Eiendom

Direkte investeringer i eiendom er å eie en eller flere fysiske eiendommer. Da kan en tjene penger på utleie og eventuell verdistigning på eiendommen. Historisk har det gitt høy avkastning på grunn av lave renter og høy prisvekst.

Fond

Det finnes tre hovedtyper fond: aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Hva som passer deg best, kommer an på hvor lenge du ser for deg at du ønsker å spare, samt hvor høy risiko du er villig til å ta med sparepengene dine. Overordnet er fond en investering i verdipapirmarkedet. Kjøper man et fond, er det en forvalter eller en indeks som styrer de ulike investeringene i fondet.

Som du ser, er det mange ulike investeringsmuligheter det er verdt å kjenne til. I kapittel 3 kommer vi inn på noe av dette, da vi skal lære mer om hvorfor det kan være lurt å benytte seg av flere ulike investeringstyper samtidig.

Før det skal vi imidlertid se nærmere på risikojustert avkastning i kapittel 2.