Kapittel

Hvordan redusere risiko?

Å investere innebærer alltid en form for risiko. Men det finnes grep man kan gjøre for å redusere risikoen i porteføljen, nemlig å diversifisere og ha en lang tidshorisont med jevnlige investeringer over tid.

Diversifisering vil rett og slett si at du fordeler pengene dine i ulike investeringer, og på den måten sprer risikoen.

– Det å sørge for at man sprer risikoen på ulike typer investeringer, er ikke noe som kun gjelder de mest bemidlede. Det passer inn i enhver portefølje, påpeker senioranalytiker i Monio Elias Magan.

Det kan være forlokkende å satse på ett kort etter å ha lest om de som har truffet blink med investeringer i for eksempel Tesla-aksjer eller Bitcoin. Det er imidlertid en grunn til at det blir nyhetsoppslag av slikt: Det hører til sjeldenhetene. Sannsynligvis har man – godt hjulpet av en liten dose flaks – kjøpt seg inn på riktig tidspunkt og blitt med på en opptur få hadde forutsett.

– Historiene man ikke hører så ofte om, er de som kjøper seg inn på veien til eller helt på toppen. Om man kjøper seg inn på toppen og en aksje faller 80 prosent, må investeringen gå opp 400 prosent for at det skal gå i null, sier Elias Magan i Monio.

Registrer deg hos Monio og se hvordan du kan tjene på eiendomslån:

Regnestykket er som følger: Kjøper du aksjer for 1000 kroner i et selskap og aksjen faller 80 prosent, vil du sitte igjen med 200 kroner. Da må det en økning på 400 prosent til for igjen å være oppe på 1000 kroner.

En investor som tenker langsiktig vil heller prøve å oppnå god risikojustert avkastning og diversifiserer derfor porteføljen sin. For å diversifisere en portefølje bør man investere i investeringsobjekter som ikke er positivt korrelerte.

Når det gjelder diversifisering i porteføljer, representerer korrelasjon graden av sammenheng mellom prisbevegelsene til ulike investeringer som inngår i porteføljen. En korrelasjon på +1,0 betyr at prisene beveger seg i takt, og en korrelasjon på -1,0 betyr at prisene beveger seg i motsatte retninger.

Aksjer innen samme sektor er ofte høy positiv korrelert, altså har en korrelasjon nær +1,0. Negative nyheter eller makroøkonomiske faktorer vil i stor grad påvirke kursen likt.

Ved å investere i aktivaklasser som har en korrelasjon nær -1,0, vil en negativ nyhet påvirke investeringene ulikt. Dette betyr at en er mindre sårbar for en bransje eller en aktivaklasse.

– For en som allerede sparer i fond og aksjer, kan det å spre investeringene ytterligere til eiendomslån gi en diversifiseringseffekt på porteføljen. Dette er fordi avkastningen ikke er direkte avhengig av utviklingen i aksjemarkedet, sier Magan.

På samme måte som at man bør diversifisere den totale porteføljen, er det lurt å diversifisere investeringene sine i eiendomslån. Her kan man oppnå en diversifiseringseffekt ved å investere i ulike prosjekter, selskaper og lokasjoner.

– Vi anbefaler alltid investorer å spre investeringene sine på minst 10-15 lån for å spre risikoen på en god måte.

Ved å diversifisere investeringene dine, vil ikke en plutselig nedgang i én bransje, et boligprosjekt som stopper opp eller uroligheter i én del av verden ødelegge for deg. Det å gi sparingen din flere ben å stå på, er med andre ord gir deg større sannsynlighet for å lykkes med en langsiktig portefølje.