Kapittel

Hvordan velge de beste investeringene?

Én ting er å kjenne til de ulike investeringsalternativene og noe annet er kunnskapen til å velge de rette prosjektene eller selskapene som vil gjøre det bra over tid.

Det er noen faktorer som går igjen enten om du skal investere i et selskap eller investere i lånebasert crowdfunding. Først og fremst handler det mye om nøkkelpersoner og hvem som står bak selskapet. Her kan man spørre seg selv:

  • Har de gjennomføringsevnen som skal til?
  • Har de erfaring?
  • Har de en historie som kan gi en indikasjon på hvordan fremtidige prosjekter vil gå?

På lik linje med gode nøkkelpersoner i selskapet er det også viktig å kunne vurdere nøkkeltall ut fra regnskapet. Sentrale nøkkeltall til en bedrift er ofte lønnsomhet, soliditet og likviditetsgrad. Viktigheten av nøkkeltallene kan variere fra bedrift til bedrift da hver enkelt bedrift har ulike områder de fokuserer på.

For eksempel kan et selskap ha fokus på inntjening, i motsetning til et annet selskap, som har fokus på vekst og som dermed venter å gå med underskudd i årene fremover.

De mest sentrale nøkkeltallene for å vurdere et prosjekt innenfor lånebasert crowdfunding er PD «probability of default» og LGD «loss given default».

Her kan du fordype deg i begrepene PD og LGD.

Sannsynligheten for mislighold (PD)

PD handler om å beregne sannsynligheten for at et selskap ikke betaler for seg. Om man ønsker å investere i et lån, er det viktig å vurdere sannsynligheten for at det gitte selskapet går konkurs eller får betalingsproblemer.

PD er en beregning for hvor sannsynlig det er at selskapet misligholder lånet innen ett år. For å regne ut dette, bruker vi kredittvurderingsbyrået Experian. De samler historiske data og gjennomfører analyserer for å beregne risikoklassen for et selskap, sier Elias Magan.

Tap gitt at selskapet misligholder lånet (LGD)

LGD sier noe om hvor mye av investorens utestående lån som vil gå tapt dersom selskapet ikke overholder låneforpliktelser. Verdien og hvor likvid sikkerheten til selskapet er, har stor betydning dersom konkurs eller mislighold skulle oppstå.

Sikkerhet i prosjektet

Verdien på sikkerheten i et prosjekt kan variere stort. Det kan for eksempel være et varelager med kun eldre modeller av et produkt kontra et varelager med kun årets modell, hvor sistnevnte er langt mer lettsolgt.

Sikkerhet i driftstilbehør kan også variere stort ved tvangssalg spesielt dersom bedriften opererer i et smalt marked med lite tilbud og etterspørsel.

Selv for eiendomslån med sikkerhet i eiendom kan tvangssalg føre til at eiendommen ikke blir solgt for ønsket verdi. Dette kan påvirkes av et hurtig salg eller lav etterspørsel i området, men historisk sett har boligmarkedet holdt seg godt i verdi.

– Vi i Monio stiller krav til låntakere at det alltid skal være sikkerhet i eiendom. Denne sikkerheten vil være med å redusere nedsiderisikoen, om selskapet ikke skulle klare å overholde forpliktelsene, sier Magan.