MONIO INVESTORSKOLE

Hvorfor bør du investere for fremtiden?

Investorskolen er for deg som på en effektiv måte vil lære hvilke grep du bør gjøre for å investere smart for fremtiden.
Skrevet av Monio

Marius Dybdahl, CEO i Monio AS

I løpet av fire kapitler vil du ha muligheten til å fullføre Monios Investorskole. Her vil du lære om ulike måter å investere på, om risikovurdering, diversifisering av investeringer og mye mer.  Hvert kapittel avsluttes med en quiz, for å se hvor mye du har lært.

– Mange er nok klar over at det ikke er lønnsomt å la pengene hvile passivt på en sparekonto med dårlig rente. Samtidig ser vi at en del kvier seg for å ta strategiske grep og investere sparepengene sine, sier Marius Dybdahl, administrerende direktør i Monio.

Dette vil du lære i løpet av investorskolen:

Investeringsalternativer

I kapittel 1 skal vi se nærmere på hvilke investeringsalternativer som finnes for sparepengene dine.

Risikojustert avkastning

Som investor ønsker man å få positiv avkastning på investeringene sine, som oppnås ved å ta risiko. Risiko er prisen du betaler for å kunne oppnå avkastning på dine investeringer.

Redusere risiko

Å investere innebærer alltid en form for risiko. Men det finnes grep man kan gjøre for å redusere risikoen i porteføljen, nemlig å diversifisere og ha en lang tidshorisont med jevnlige investeringer over tid.

Velge riktig investering

Én ting er å kjenne til de ulike investeringsalternativene og noe annet er kunnskapen til å velge de rette prosjektene eller selskapene som vil gjøre det bra over tid.

Den beskjedne gevinsten man får av rentene på sparekontoen, veier ikke opp for inflasjonen. Og så lenge prisstigningen er høyere enn rentene du får, vil pengene dine bli mindre verdt. Summen på sparekontoen blir høyere, men kjøpekraften din vil over tid bli gradvis svakere.

– Selv om du får en rente på 1 prosent fra banken, så kan inflasjonen samtidig være 2,5 prosent. Om vi ser både på inflasjon og beskatning, får du da en negativ realrente på rundt 1,72 prosent, forklarer Elias Magan.

Om du da setter 100.000 kroner på en sparekonto i dag, vil du i eksempelet ha litt over 75.000 kroner igjen i kjøpekraft om 20 år, eksemplifisert i grafen under. På den andre siden ser vi en styrket fremtidig kjøpekraft ved å investere i eiendomslån via Monio.

Graf som viser fordelene ved å investere via Crowdfunding
*Eksempel med 1,5 % negativ realavkastning på sparekonto og 6 % positiv realavkastning ved investering i eiendomslån via Monio.

Norges Bank har et inflasjonsmål på 2 prosent, men fra desember 2021 til desember 2022 var prisveksten i Norge på svært høye 5,9 prosent. Med slike tall vil kjøpekraften reduseres mye raskere enn i eksempelet over.

– Vi i Monio har lyst til å lære deg hva du bør gjøre for å øke sjansene for at du bedrer kjøpekraften din i fremtiden, og hvordan du kan la pengene dine jobbe for deg, sier Elias Magan, analytiker i Monio.
Fem grunner til å investere via Monio
Mer

Monio er heleid av SpareBank1 SR-Bank og har konsesjon fra Finanstilsynet. Deres filosofi er at selv den semiprofesjonelle investoren kan tjene penger i eiendomsmarkedet ved å plassere penger i crowdfunding av eiendomslån. Så hvorfor bør man investere via Monio?

  1. Høy gjennomsnittlig rente
  2. Lavt forventet tap pga. sikkerhet i fast eiendom
  3. Månedlig tilbakebetaling av renter
  4. Mulighet for risikospredning - mange ulike prosjekter
  5. Lav minimumsgrense for investering på 1000,-
La oss begynne med det første kapittelet, som handler om hvilke investeringsalternativer du har!