Monner Crowd blir til Monio:

Nytt navn — samme selskap

Monner Crowd rendyrker virksomheten på direkte investeringer innen eiendom, og skifter navn til Monio. - For investorer og låntakere får navneskiftet ingen praktisk betydning, sier Marius Dybdahl, administrerende direktør i Monio.

Monner Crowd blir til Monio
Monner Crowd blir til Monio.

Crowdfunding-plattformen Monner var Norges første folkefinansieringsaktør med konsesjon fra Finanstilsynet, da de lanserte i 2018. Siden oppstarten har selskapet formidlet lån for mer enn 600 millioner kroner til gründere, vekstselskaper og eiendomsprosjekter over hele landet.

Marius Dybdahl, CEO i Monio
Marius Dybdahl, CEO i Monio (Foto: Monio)

I 2019 ble selskapet kjøpt av Sparebank 1 SR-Bank, og virksomheten ble splittet i to deler. Selskapsdelen som fokuserte på crowdfunding fikk navnet Monner Crowd, og Marius Dybdahl overtok som ny administrerende direktør. 

Nummer én på eiendom

Nå rendyrker Dybdahl og teamet hans posisjonen på eiendomsprosjekter, og selskapet endrer navn til Monio. Dybdahl er utpekt som mannen som skal lede Monio på reisen fremover. Han har fortid fra blant annet Nordea, Telenor og Schibsted Media Group, og gleder seg til å ta fatt på oppgaven som administrerende direktør for Monio.

«Posisjoneringen på eiendom [er] en naturlig konsekvens av utviklingen innen crowdfunding-markedet»- Navneskiftet er et naturlig grep for å gi crowdfunding-aktøren Monio en helt egen identitet. Med Monio rendyrker vi nummer én-posisjonen på lån til eiendomsmarkedet, samtidig som vi rigger oss for internasjonal vekst. For investorer og låntakere får endringen ingen praktisk betydning, sier Dybdahl.

Viktig læring

Ifølge Dybdahl er posisjoneringen på eiendom en naturlig konsekvens av utviklingen innen crowdfunding-markedet, og det selskapet har lært om risiko og mislighold.

- En tydelig utvikling vi har sett er at mislighold er høyere på lån som ikke er sikret i eiendom. Eiendom er rett og slett et tryggere sted å plassere pengene, og da ble det naturlig at vi spisset tjenestene våre inn mot denne bransjen, forklarer Dybdahl.

Navnet Monio er en synergi av engelske money med url-endelsen .io – et etablert kjennemerke for teknologiselskaper. Nå i desember skifter selskapet navn og logo, og så vil det komme en helt ny visuell profil i løpet av første kvartal neste år.

Om Monio
  • Lansert i Norge i 2018 (selskapet het tidligere Monner)
  • Monio er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA
  • En digital plattform som setter bedrifter i kontakt med investorer
  • #1 i Norge på finansiering av eiendomsprosjekter og prosjekter med sikkerhet i fast eiendom
  • Over 600 millioner kroner formidlet via plattformen gjennom over 300 lån
  • Over 60.000 investeringer gjennomført fra tusenvis av investorer
  • Monio har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som betalingsforetak, og selskapet er registrert som låneformidler
Mer
Nora Staff og daglig leder Marius Dybdahl
Markedsansvarlig Nora Staff og daglig leder Marius Dybdahl (Foto: Monio)

Intervju med daglig leder Marius Dybdahl

Vi har stilt daglig leder noen spørsmål i forbindelse med navneendringen.

Hvorfor skifter dere navn?

Etter at Monner-merkevaren ble delt i Gründer og Crowd tidligere i år, ble det naturlig at en av aktørene skiftet navn, for å markere at det er to ulike satsinger. Beslutningen ble at Crowd skifter navn, og rendyrker samtidig posisjonen på folkefinansiering innen eiendom.

«En lykkelig skilsmisse»


Hvorfor landet dere på dette navnet?

Det var viktig for oss at navnet skulle være enkelt med internasjonal appell. Monio viderefører arven fra Monner med et abstrakt navn. Navnet har assosiasjoner til teknologi (.io) og penger (money). Monio er et teknologiselskap som operer innenfor finans. 

Er det ikke en stor risiko å skifte navn og potensielt miste kjennskap dere allerede har bygget opp?

Det er alltid en risiko for å miste kjennskap i forbindelse med et navneskifte, særlig på kort sikt. På lang sikt er det imidlertid lavere risiko, og vi kommer til å jobbe hardt for å etablere god kjennskap for vår nye merkevare.

Er navneskiftet et resultat av en intern konflikt?

Nei, det er enighet internt om at den beste løsningen var at Monner Crowd skiftet navn og identitet. Monner Gründer ligger tettere opp mot det originale Monner-brandet, med fokus på å hjelpe vekstselskaper og gründere. Monio er en rendyrket folkefinansieringstjeneste innen eiendom.

Ble dere tvunget til å skifte navn av Sparebank 1 SR-Bank?

Navneskiftet ble uunngåelig med tanke på hvordan selskapene og deres satsingsområder har utviklet seg, så det er ikke snakk om tvang.

Hva kommer denne merkevareendringen til å koste?

Det er alltid noen kostnader forbundet med en slik endring, primært knyttet til utvikling av nytt design og uttrykk, omprofilering av elementer og lignende. Vi ønsker ikke å gå ut med konkrete summer, men kan si at store deler av jobben har blitt gjort av egne ansatte.

Hvordan vil brukerne av plattformen merke endringen? Er det noe nytt de må forholde seg til?

Den eneste forskjellen er nytt navn og ny logo.