Statistikk

Lån med ferdigstilt innkreving

Her finner du oversikten over Lån med ferdigstilt innkreving. Denne oversikten av lån med ferdigstilt innkreving kan være nyttig for å forstå låneporteføljens ytelse og identifisere trender i tapshendelser.

Type lån
År utbetalt
Risikoklassifisering
År bekreftet tap
Tilbakebetalt hovedstol (%)
Totalt betalte renter (% av hovedstol)
Totalt betalt (% av hovedstol)
Bekreftet tapt hovedstol (%)
Sikkerhet
Bedriftslån
2018
C
2019
100 %
7 %
107 %
0 %
Firmagaranti
Bedriftslån
2018
C
2020
30 %
9 %
39 %
70 %
Usikret
Bedriftslån
2019
D
2020
10 %
3 %
13 %
90 %
Usikret
Bedriftslån
2018
D
2020
100 %
10 %
110 %
0 %
Firmagaranti
Bedriftslån
2019
D
2020
31 %
6 %
37 %
69 %
Annen sikkerhet
Bedriftslån
2018
C
2020
93 %
10 %
103 %
7 %
Usikret
Bedriftslån
2020
D
2020
93 %
4 %
97 %
7 %
Personlig garanti
Bedriftslån
2019
D
2021
20 %
8 %
28 %
80 %
Usikret
Bedriftslån
2019
C
2021
100 %
11 %
111 %
0 %
Personlig garanti
Eiendomslån
2019
C
2021
100 %
18 %
118 %
0 %
Eiendomspant
Eiendomslån
2019
B
2021
100 %
14 %
114 %
0 %
Eiendomspant
Eiendomslån
2019
B
2021
100 %
16 %
116 %
0 %
Eiendomspant
Bedriftslån
2019
C
2022
21 %
11 %
31 %
79 %
Usikret
Bedriftslån
2019
C
2022
40 %
11 %
51 %
60 %
Usikret
Eiendomslån
2019
C
2022
100 %
13 %
113 %
0 %
Eiendomspant
Eiendomslån
2019
C
2022
100 %
9 %
109 %
0 %
Eiendomspant
Bedriftslån
2019
C
2022
38 %
10 %
48 %
62 %
Firmagaranti
Bedriftslån
2019
C
2022
34 %
11 %
45 %
66 %
Firmagaranti
Bedriftslån
2020
D
2022
95 %
16 %
111 %
5 %
Firmagaranti
Eiendomslån
2021
C
2022
87 %
10 %
97 %
13 %
Eiendomspant
Bedriftslån
2018
C
2022
59 %
7 %
66 %
41 %
Usikret
Bedriftslån
2018
C
2022
39 %
6 %
46 %
61 %
Usikret
Bedriftslån
2020
D
2022
40 %
13 %
53 %
60 %
Firmagaranti
Bedriftslån
2019
C
2022
60 %
15 %
75 %
40 %
Usikret

Tallene er per 31.12.2022.

>