Kraft til å utvikle

Monio — kraft til å utvikle

Monio er en digital plattform som setter penger i arbeid ved å koble sammen eiendomsprosjekter med kapital. Vi setter eiendomsutviklere med vekstambisjoner i direkte kontakt med investorer som ønsker god avkastning. Vi formidler lån og håndterer betalinger mellom långivere og låntakere, og kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån. Resultatet er bedre avkastning for investorer og bedre finansiering til norske eiendomsutviklere.

Kraft til å utvikle 

I dag er alternativet typisk å søke finansiering i en bank. Men bankenes tradisjonelle forretningsmodell og praksis fungerer ikke spesielt godt, når det gjelder å betjene denne kundegruppen. Bedriftseier må som regel stille med sikkerhet i egen eiendom, det går tregt og risikoen for å få avslag er stor. Resultatet er at bedrifter som kunne ha vokst, ikke har et tilfredsstillende finansieringstilbud. 

Vi mener penger bør bli satt i arbeid. Derfor tilrettelegger vi for at eiendomsutviklere med vekstambisjoner kan komme i direkte kontakt med investorer som vil satse på utvikling. For oss gir det mening at penger skal være tilgjengelig, og finne korteste vei dit hvor de kan være mest mulig til nytte og skape verdier. 

«Det er ikke enkelt å få finansiering når man etablerer seg i dag, i hvert fall ikke innen bygg og anlegg. Vi måtte stille hus og hjem, sjel, varelager og alt som fantes av verdi i pant for å få lån. Etter at vi var ferdige med vårt første prosjekt så vi at vi hadde kapasitet til å bygge mer, men vi hadde ikke økonomiske muskler.» 

«Crowdfunding gjorde at vi doblet omsetningen fra 2017 til 2018 og dobler på nytt i 2019. Uten Monio hadde vi ikke vært der vi er i dag. Crowdfunding er gunstig for oss, fordi vi på en enkel måte kan tilrettelegge, beskrive, og budsjettere eiendomsprosjektene.»

- Terje Hugo Vanay fra MG Eiendomsutvikling AS

Penger i arbeid

Ved å plassere penger i crowdfunding av eiendomslån kan investorer bygge opp porteføljen med sikrede eiendomslån. Siden 2018 har investeringer via Monio gitt en gjennomsnittlig avkastning på over 7 prosent etter at konstaterte tap er fratrukket. Fordelen med å investere i prosjekter gjennom Monio er at renten er kjent og fast. Investeringene har ett års horisont og man får utbytte, det vil si renter utbetalt hver måned. Investerer man denne renten i nye prosjekter får man til og med renters rente. I snitt gir vi en avkastning fire til fem ganger bankinnskudd.  

«Vi gir alle muligheten til å gå inn i eiendom, selv uten krav til høy egenkapital. Eiendomsinvesteringene er helt uten plunder og heft og det tar under et minutt å bli investor. På toppen er risikoen lav i forhold til avkastning.»

Marius Dybdahl (CEO) i Monio

Når du investerer i et eiendomslån får du oppgitt avkastning og løpetid på forhånd. Du vet nøyaktig hvilken rente du får, når pengene kommer på konto og når det utestående lånebeløpet blir tilbakebetalt. Hos oss i Monio får du gjennomsnittlig avkastning/netto rente på 7,9% p.a.* utbetalt månedlig, og pengene tilbake på konto etter 6-36 måneder (ulik løpetid for de enkelte lånene).

*Investeringer hos Monio vil ha ulik risikoprofil og forventet avkastning.


Monio

Monio (Monner AS) er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Selskapet har konsesjon som betalingsforetak og er en registrert låneformidler. Monio driver lånebasert crowdfunding i det norske markedet. Informasjon om Monios gjeldende tillatelser er å finne i Finanstilsynets konsesjonsregister her.

Teamet

Vi er et team bestående av 14 erfarne personer som alle brenner for å skape en fantastisk tjeneste for både bedrifter og investorer. Vi har teknologer, designere, rådgivere, markedsførere og økonomer i teamet.

CEO
Marius er utdannet sivilmarkedsfører og har en Master med fordypning i markedsføring, ledelse og innovasjon. Han har jobbet som leder innen finans, telekom og logistikk. Som direktør i Schibsted ledet Marius oppbyggingen av flere vekst- og plattformselskaper, som Lendo.no og Penger.no. De siste årene har han vært med å starte opp en ny personbank i Norge, og er nå ansvarlig for å skape vekst for Monio.
Les mer
Chief Operating Officer
Thomas er utdannet siviløkonom og har en sjelden kombinasjon av erfaring. Han var sentral i utviklingen av Innovation Lab i EVRY Financial Services og han har siden vært produktsjef for EVRYs anti-hvitvasksløsning.
Les mer
Chief Technology Officer
Anders er en enestående systemutvikler som brenner for sitt fag som få andre. Tidligere har han jobbet i Sopra Steria og SpareBank 1 Skadeforsikring. Han er også fagleder for Javazone og Devops entusiast.
Les mer
Marketing Manager
Nora har en studiebakgrunn fra London der hun tok en Master i digital markedsføring. Etter endt internship i København, som SEO & Communications intern hos AW Media, var Nora sikker på at digital markedsføring var riktig retning. Hun har i dag ansvar for markedsføring i Monio.
Les mer
Client Manager
Henrik har studert finans, ledelse og entreprenørskap ved University of Minnesota. Under studiene startet han et eple-cider firma i USA, som i dag drives videre under navnet Minneapolis Cider Co. Han har jobbet med ulike IT-startups i Oslo før han kom til Monio. Her får han god bruk for sin utdanning og erfaring fra oppstartsbedrifter.
Les mer
Digital Designer
Henrik har studert Grafisk Design i Oslo og har i løpet av de siste årene jobbet som selvstendig næringsdrivende designer. Han har jobbet i flere prosjekter innen interaksjonsdesign og digital design og brenner for helhetlige og brukervennlige løsninger.
Les mer
Customer Success
Julia har en studiebakgrunn fra York der hun tok en bachelor i business management. Hun går nå sitt siste år på en ny bachelor i økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI samtidig som hun er ansvarlig for at kunder får en god opplevelse og suksess via Monio.
Les mer
Senior Analytiker
Elias er utdannet samfunnsøkonom med master i Samfunnsøkonomisk Analyse fra UiO og fordypning i makroøkonomi, matematikk og statistikk. Han har i tillegg fullført et årsstudium i Økonomi og Ledelse på OsloMet. Tidligere har han jobbet med lån og forsikring til privatpersoner. Elias brenner for tall og jobber i Monio med analyse og salg.
Les mer
Junior Software Developer
Bror har en bachelor i Datateknologi ved Universitetet i Bergen og er svært glad i å jobbe med problemløsning og logiske problemstillinger.
Les mer
Compliance Director
Osmund er utdannet siviløkonom med spesialisering i anvendt finans og har bred erfaring og kompetanse innen prosess- og forretningsutvikling. Osmund er ansatt i SR-Bank sin Compliance-avdeling og er compliance ansvarlig i Monio.
Les mer
Marianne Nærbø
Rådgiver
Marianne er utdannet jurist, har lang erfaring fra kundeoppfølging og klageoppfølging. I tillegg har hun AML kompetanse og vikarierende personvernombud. Marianne er analytisk og strukturert.
Les mer
 Client Manager
Tonje har en Bachelor fra BI i markedsføring og ledelse og Master of management fra BI Oslo innen finans, økonomi og Prosjektledelse. Hun har jobbet 13 år i bank, både privat- og bedriftsmarkedet. Har de siste årene jobbet mye med nysalg, prospecting og etablering av nytt bankkontor i Oslo.
Les mer
Senior Software Developer
Les mer
Junior Software Developer
Les mer