Om oss

Monio

Monio er en digital plattform som setter penger i arbeid ved å koble sammen eiendomsprosjekter med kapital. Vi setter eiendomsutviklere med vekstambisjoner i direkte kontakt med investorer som ønsker god avkastning. Vi formidler lån og håndterer betalinger mellom långivere og låntakere, og kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån. Resultatet er bedre avkastning for investorer og bedre finansiering til norske eiendomsutviklere.

Monio — kraft til å utvikle

Kraft til å utvikle 

I dag er alternativet typisk å søke finansiering i en bank. Men bankenes tradisjonelle forretningsmodell og praksis fungerer ikke spesielt godt, når det gjelder å betjene denne kundegruppen. Bedriftseier må som regel stille med sikkerhet i egen eiendom, det går tregt og risikoen for å få avslag er stor. Resultatet er at bedrifter som kunne ha vokst, ikke har et tilfredsstillende finansieringstilbud. 

Vi mener penger bør bli satt i arbeid. Derfor tilrettelegger vi for at eiendomsutviklere med vekstambisjoner kan komme i direkte kontakt med investorer som vil satse på utvikling. For oss gir det mening at penger skal være tilgjengelig, og finne korteste vei dit hvor de kan være mest mulig til nytte og skape verdier. 

«Den første kontakten med Monio var etter en anbefaling fra noen andre. I forbindelse med vurdering av vårt første prosjekt fikk vi et godt inntrykk av Monio, og fikk en finansieringsløsning som var konkurransedyktig med andre finansieringsmuligheter vi hadde

«Først og fremst gir denne formen for finansiering noe større fleksibilitet enn i en vanlig bank, og vi har inntrykk av at Monio kan lage løsninger som er tilpasset oss og prosjektet. Vi har blant annet noen prosjekter som vi på bakgrunn av denne finansieringen kan bygge først og selge etterpå, og for oss som opererer utelukkende i svært attraktive boligområder gir det oss vesentlig bedre betalt enn salg på prosjekt i forkant

- Per Håkon Malum fra Eplehagen Eiendom AS

Penger i arbeid

Ved å plassere penger i crowdfunding av eiendomslån kan investorer bygge opp porteføljen med sikrede eiendomslån. Siden 2018 har investeringer via Monio gitt en gjennomsnittlig avkastning på over 7 prosent etter at konstaterte tap er fratrukket. Fordelen med å investere i prosjekter gjennom Monio er at renten er kjent og fast. Investeringene har ett års horisont og man får utbytte, det vil si renter utbetalt hver måned. Investerer man denne renten i nye prosjekter får man til og med renters rente. I snitt gir vi en avkastning fire til fem ganger bankinnskudd.  

«Vi gir alle muligheten til å gå inn i eiendom, selv uten krav til høy egenkapital. Eiendomsinvesteringene er helt uten plunder og heft og det tar under et minutt å bli investor. På toppen er risikoen lav i forhold til avkastning.»

Marius Dybdahl (CEO) i Monio

Når du investerer i et eiendomslån får du oppgitt avkastning og løpetid på forhånd. Du vet nøyaktig hvilken rente du får, når pengene kommer på konto og når det utestående lånebeløpet blir tilbakebetalt. Hos oss i Monio får du gjennomsnittlig avkastning/netto rente på 7,9% p.a.* utbetalt månedlig, og pengene tilbake på konto etter 6-36 måneder (ulik løpetid for de enkelte lånene).

*Investeringer hos Monio vil ha ulik risikoprofil og forventet avkastning.

Om Monio

Hva er det Monio ønsker å oppnå?

«Vi brenner for økt verdiskaping i samfunnet. Derfor vil vi gjøre det trygt og enkelt for eiendomsutviklere og investorer å finne sammen. Vi er overbevist om at jo flere prosjekter som blir tilgjengelig for investeringer i markedet, dess større verdier vil bli skapt. Vår rolle er å gjøre det mulig å bidra til utvikling, på nye og engasjerende måter.»

Hva er det konkret Monio gjør?

«Kort fortalt kobler vi gode eiendomsprosjekter med kapital. Vi presenterer kvalitetssikrede eiendomsprosjekter med god informasjon, slik at alle typer investorer skal kunne gjøre sine egne beslutninger. Med konsesjon fra Finanstilsynet legger vi til rette for at prosjekteiere og investorer kan inngå direkte finansieringsavtaler.»

Hvem er det Monio passer for?

«På vår plattform gjør vi det mulig for hvem som helst å være med å ta del i vekst og verdiskaping innen eiendomsutvikling. Prosjekteiere får gjennomført prosjektene sine raskere og med bedre lønnsomhet. Investorer får betalt for å gjøre utviklingen mulig, ved å gjøre sin kapital tilgjengelig. Vår ambisjon er at alle skal kunne investere og tjene penger.»

Hvor kan vi plassere Monio i markedet?

«Vi er størst på formidling av direkte investeringer i eiendom. For alle parter ligger det en betydelig oppside i å kunne inngå finansieringsavtaler direkte, uten vesentlig fordyrende eller kompliserende mellomledd. Vår ambisjon er å være ledende på direkte investeringer i eiendom.»

Hva er unikt med det dere leverer i markedet?

«Plattformen vår gir både investorer og prosjekteiere verktøy som tidligere kun har vært tilgjengelig for større finansaktører og institusjoner. Det bidrar til økt konkurranse, mer handlekraft og et større marked, som alle vil tjene på. Til sammen lager vi et nytt tilskudd innen formuesforvaltning, lett tilgjengelig for alle som har kapital, en smarttelefon og et ønske om å få noe mer ut av det. For prosjekteiere representerer Monio et supplement eller alternativ til bankfinansiering, som gir større fleksibilitet og forutsigbarhet.»

Hvilke verdier er det Monio lever etter?

«Vi ønsker å være en tydelig pådriver for å ta ut potensialet som ligger i å hente frisk kapital inn i eiendomsmarkedet, og for å la flere ta del i den høye verdiskapingen.
For oss er kunnskap, ansvarlighet og åpenhet viktig i vår hverdag.»

Hvis Monio hadde vært en person, hvordan er denne personen?

«For oss handler hverdagen om å skape mest mulig aktivitet, som fører til at det blir realisert nye prosjekter og at alle involverte har alt de trenger til enhver tid.»
«Når vi først har satt oss et mål, er vi villige til å legge inn den innsatsen som skal til for å nå det. Hvis noe skal bli bedre må det være opp til oss. Vi har alt på stell, og vet hva vi driver med. Det betyr at vi ser ting fra kundene våre sitt ståsted, og gjør alt vi kan for å være imøtekommende. Å muliggjøre at prosjekter blir gjennomført og at investorer tjener penger er gøy! Derfor forteller vi om erfaringene våre, slik at flere får lyst til å bli med.»


Monio

Monio AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Selskapet har konsesjon som betalingsforetak og er en registrert låneformidler. Monio driver lånebasert crowdfunding i det norske markedet. Informasjon om Monios gjeldende tillatelser er å finne i Finanstilsynets konsesjonsregister her.

Crowdfunding

Hva er egentlig crowdfunding?

Det norske ordet for crowdfunding er folkefinansiering, og crowd betyr mengde, så det ligger i ordet at det er flere som er med på å finansiere noe.

Ulike former for Crowdfunding
  • Crowdlending - investering i lån til bedrifter
  • Aksjebasert - investering i unoterte aksjer
  • Donasjonsbasert - en spleis hvor du ikke forventer noe tilbake
  • Belønningsbasert  - en spleis hvor du får en belønning senere

Kan du si litt kort hva Crowdlending er?

Crowdlending, eller lånebasert folkefinansiering, vil si at du låner ut penger til et selskap som betaler deg rente, nesten som ved banklån. Det er kraften i å være mange som gjør at bedriften kan få lånet de trenger. Om en bedrift trenger flere millioner, er det mange som går sammen og låner bedriften beløp helt ned til tusen kroner.

Teamet

Vi er et team bestående av 17 erfarne personer som alle brenner for å skape en fantastisk tjeneste for både bedrifter og investorer. Vi har teknologer, designere, rådgivere, markedsførere og økonomer i teamet.

CEO Marius Dybdahl
CEO
Marius er utdannet sivilmarkedsfører og har en Master med fordypning i markedsføring, ledelse og innovasjon. Han har jobbet som leder innen finans, telekom og logistikk. Som direktør i Schibsted ledet Marius oppbyggingen av flere vekst- og plattformselskaper, som Lendo.no og Penger.no. De siste årene har han vært med å starte opp en ny personbank i Norge, og er nå ansvarlig for å skape vekst for Monio.
Les mer
Chief Operating Officer
Thomas er utdannet siviløkonom og har en sjelden kombinasjon av erfaring. Han var sentral i utviklingen av Innovation Lab i EVRY Financial Services og han har siden vært produktsjef for EVRYs anti-hvitvasksløsning.
Les mer
Nora Staff
Marketing Manager
Nora har en studiebakgrunn fra London der hun tok en Master i digital markedsføring. Etter endt internship i København, som SEO & Communications intern hos AW Media, var Nora sikker på at digital markedsføring var riktig retning. Hun har i dag ansvar for markedsføring i Monio.
Les mer
Tonje
Chief Sales Officer
Tonje har en Bachelor fra BI i markedsføring og ledelse og Master of management fra BI Oslo innen finans, økonomi og Prosjektledelse. Hun har jobbet 13 år i bank, både privat- og bedriftsmarkedet. Har de siste årene jobbet mye med nysalg, prospecting og etablering av nytt bankkontor i Oslo.
Les mer
Henrik
Client Manager
Henrik har studert finans, ledelse og entreprenørskap ved University of Minnesota. Under studiene startet han et eple-cider firma i USA, som i dag drives videre under navnet Minneapolis Cider Co. Han har jobbet med ulike IT-startups i Oslo før han kom til Monio. Her får han god bruk for sin utdanning og erfaring fra oppstartsbedrifter.
Les mer
Marianne Nærbø
Rådgiver
Marianne er utdannet jurist. Hun er Monios personvernombud. Marianne er analytisk og strukturert, og har i tillegg AML-kompetanse.
Les mer
Customer Success
Julia har en studiebakgrunn fra York der hun tok en bachelor i business management. Hun går nå sitt siste år på en ny bachelor i økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI samtidig som hun er ansvarlig for at kunder får en god opplevelse og suksess via Monio.
Les mer
Senior Client Manager
Filip er utdannet økonom fra BI med master i innovasjon og entreprenørskap fra NMBU. I tillegg hadde han et utenlandsopphold i USA hvor han jobbet som intern i en tech-startup. Tidligere har han jobbet som leder innen shipping og finans. Som kredittsjef i Wilh. Wilhelmsen ledet han kredittarbeidet i Norden og Storbritannia. Filip brenner for verdiskapning og jobber nå i salgsavdelingen til Monio.
Les mer
Client Manager
Truls har en bachelor i Fornybar Energi og en i Økonomi, Ledelse og Bærekraft ved NTNU Gjøvik. Tidligere har han jobbet i bank med å etablere og kontrollere finansieringsavtaler for privatpersoner og bedrifter. Truls jobber nå i salgsavdelingen til Monio
Les mer
Client Manager
Christian er utdannet økonom fra Handelshøyskolen BI. Han har lang erfaring fra bank hvor han har jobbet i Nordea i over 22 år. De siste årene jobbet han som rådgiver og kredittbeslutter for små og mellomstore bedrifter. Christian er opptatt av å synliggjøre låntagers behov best mulig slik at investor kan finne sine prosjekter. Han jobber nå i salgsavdelingen hos Monio.
Les mer
Bror Hernes
Junior Software Developer
Bror har en bachelor i Datateknologi ved Universitetet i Bergen og er svært glad i å jobbe med problemløsning og logiske problemstillinger.
Les mer
Senior Software Developer
Thomas er en erfaren systemutvikler med over 20 års bred erfaring. Han trives både i frontend og backend, og liker å samarbeide tett med selgere, designere og prosjektledere. Tidligere har han jobbet hos FINN.no, Vipps og Oslo Bysykkel.
Les mer
Simen
Junior Software Developer
Simen har bachelor i Dataingeniør fra NTNU i Gjøvik. Hans tyngde ligger i backend og trives med å løse komplekse problemstillinger. Simen jobber som fullstackutvikler hos Monio.
Les mer
Digital Markedsfører
Hanna er utdannet digital markedsfører med en bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring fra Handelshøyskolen BI. Hun motiveres av mulighetene digital markedsføring kan gi bedrifter. Hanna jobber nå med markedsføringen hos Monio.
Les mer
CTO
James har én bachelorgrad i fysikk og én i elektroteknikk fra Georgia Tech i USA. Han har over ti års erfaring i utvikling og programvarearkitektur i forskjellige bransjer, i tillegg til å ha jobbet som CTO i flere oppstartsselskaper. Han har ansvar for Monios IT-arkitektur og systemer.
Les mer
Customer Success
Eline jobber med Customer Success hos Monio. Hun har en bachelor i økonomi og ledelse med fordypning i finans, ved Universitetet i Sørøst-Norge. Eline bidrar til at kundene får en god opplevelse hos Monio.
Les mer
Client Manager
Benjamin har en bachelor i Business Administration fra Handelshøyskolen BI hvor han har spesialisert seg innen finans. Han liker å jobbe med analytiske oppgaver, samt være med på å skape investeringsmuligheter. Benjamin jobber nå i salgsavdelingen i Monio.
Les mer