Brolån

Brolån - finansiering av kortsiktige likviditetsbehov

kr 0,5 - 50 mill
minimum - maksimum lånebeløp
6-36
mnd løpetid
2-4%
etabl. gebyr
6-14%
rente
Hvorfor mange søker om tomtelån

Kort fortalt

Brolån er finansieringsformen for selskaper som:
Ønsker en fleksibel kortsiktig finansiering
Ønsker å komme i gang med et byggeprosjekt
Vil realisere likviditet for en eiendom som er solgt og selskapet venter på oppgjør
Trenger kapital frem til planlagt emisjon
Vil du søke om brolån?
Konseptbilde fra lån til utvikling av tomt på Bekkeberget av Eplehagen Eiendom AS

Vilkår og priser

Løpetid
6 mnd – 36 mnd
Lånebeløp
kr 0,5 - 50 mill.
Etableringsavgift
2-4%
Rente
6-14%

Brolån

Ser du etter en annen lånetype?

Et brolån er en kortsiktig finansiering som sikrer et selskap likviditet. Eiendomsutvikling er kapitalkrevende, og med flere pågående prosjekter vil det kreve en god likviditet. Et brolån kan tas opp for å sikre likviditet i en kortere periode. Enten til et langsiktig lån er på plass eller til prosjekter ferdigstilles som frigjør kapital.

Med et brolån via Monio kan du få bedre likviditet inn mot sluttføring av prosjekter eller finansiere kortsiktige likviditetsbehov.

Skaff deg nødvendig likviditet i en kortere periode, frem til en permanent løsning er på plass med brolån via Monio. Vi tilbyr en fleksibel løpetid fra to måneder. Lånet kan tilbakebetales ettersom prosjekter ferdigstilles eller selskapet får frigjort kapital. 

Hva er et brolån?

Et brolån eller brofinansiering er en kortsiktig finansiering frem til en permanent løsning er på plass. Enten ved at brolånet tilbakebetales eller at en får et langsiktig lån som nedbetales over tid.

Brofinansiering kan være aktuelt for eiendomsselskaper som har en forhåndssolgt bolig og som ønsker å frigjøre noe av kapitalen i dag. Da kan et lån tas opp med sikkerhet i boligen som tilbakebetales ved overtakelse fra kjøper.

Dette gir selskapet mulighet til enten styrke likviditeten i perioden frem mot overtakelse, eller bruke lånet til å sette i gang nye prosjekter. I stedet for å måtte vente til overlevering fra den første boligen og kanskje gå glipp en god mulighet til å sette i gang et nytt prosjekt.

Fordeler og ulemper med brolån

En av de store fordelene med et brolån er at det sikrer et selskap likviditet. Eiendomsutvikling er svært kapitalkrevende og likviditeten i et selskap er avgjørende for å lykkes. Et brolån kan frigjøre kapital som er bundet opp i prosjekter og gir økt likviditet eller muligheten til å sette i gang flere prosjekter.

Et brolån er en kortsiktig finansiering, typisk 3-6 måneder, men kan i enkelte tilfeller ha lenger løpetid. Selv om et brolån kan ha høy rente vil kostnaden nødvendigvis ikke være så høy fordi lånet tilbakebetales innen relativt kort tid.

Planen for innfrielse av brofinansieringen er avgjørende for å få lånet innvilget. Dersom denne ikke er planlagt riktig kan det være en ulempe med en slik kortsiktig finansiering. En brofinansiering er ment som en kortsiktig finansiering. Dersom innfrielsen eller den permanente løsningen blir utsatt vil det løpe større kostnader.

Hvorfor velge Monio?

Monio AS er et heleid datterselskap av Sparebank 1 Sr-Bank med konsesjon fra Finanstilsynet.

Monio er en crowdfunding-plattform som tilrettelegger for finansiering av eiendomsprosjekter, alt fra tomtekjøp og byggelån til toppfinansiering. Lånefinansieringen kommer fra tusenvis av investorer.

Siden 2018 har Monio vært med å tilrettelegge finansiering av hundrevis av eiendomsprosjekter. Vi har en enkel og rask søknadsprosess, fleksible betingelser og tilbyr muligheten til å realisere prosjekter uten forhåndssalg.

Spørsmål og svar

Hvor lang løpetid har et brolån?
Et brolån er en kortsiktig finansiering. Typisk tilbakebetales lånet innen 3-6 måneder, men det kan være tilfeller hvor en lenger løpetid på lånet er aktuelt. Monio formidler lån med løpetid opp til 36 måneder.
Hvilken sikkerhet må stilles for brofinansiering?
Lån formidlet via Monio må stille noen form for sikkerhet. De aller fleste lånene sikres med pant i fast eiendom. Morselskapsgaranti og personlig garanti kan og stilles som sikkerhet.
Hvilke betingelser har et brolån?
Brolån har to kostnader for et selskap. Det er en årlig rente på 6-12% og et etableringsgebyr som trekkes fra ved utbetaling. Rentene betales månedlig til investorene i lånet, mens selve hovedstolen tilbakebetales normalt sett når lånets løpetid er ferdig eller prosjektet er ferdigstilt.

Alle lånetyper

Her kan du lese mer om lånetypene Monio tilbyr

Noe annet du lurer på?

Her finner du svar på spørsmål bedrifter har stilt i forbindelse med låneopptak hos Monio