Byggelån

Byggelån - finansiering av bolig og hytteprosjekter

kr 0,5 - 50 mill
minimum - maksimum lånebeløp
6-36
mnd løpetid
2-4%
etabl. gebyr
6-14%
rente

Kort fortalt

Byggelån er finansieringsløsningen for selskaper som:
Trenger finansiering til bolig eller hytteutvikling
Vil starte byggingen uten forhåndssalg
Trenger en fleksibel finansieringsløsning
Vil du søke om byggelån?
Konseptbilde fra lån til utvikling av tomt på Bekkeberget av Eplehagen Eiendom AS

Vilkår og priser

Løpetid
6 mnd – 36 mnd
Lånebeløp
kr 0,5 - 50 mill.
Etableringsavgift
2-4%
Rente
6-14%

Byggelån

Ser du etter en annen lånetype?

Monio er en låneformidler som hjelper eiendomsselskaper å finansiere sine prosjekter. Et byggelån kan brukes til å finansiere byggekostnadene i bolig og hytteprosjekter. Byggelån kan kombineres med tomtelån hvis hele prosjektet finansieres via Monio. 

Med byggelån via Monio kan du få lån utbetalt i faser, som senker rentekostnaden. Det stilles og lavere krav til forhåndssalg og det er en fleksibel løpetid på 6-36 måneder. 

Byggelån er et kortsiktig lån for oppføring av bolig eller hytte. Det kan være alt fra mindre prosjekter som en enkeltstående bolig til større prosjekter med mange enheter. I byggeperioden betales kun renter og lånet tilbakebetales når prosjektet er ferdigstilt. 

Hvordan fungerer byggelån?

Om din bedrift skal bygge en bolig eller hytte vil et byggelån gi dere nødvendig finansiering til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet kan vurderes som en helhet og gi en total låneramme. 

Lånerammen deles opp i faser etter hvert som byggekostnadene kommer. Dette sparer også rentekostnader ved at en ikke har hele lånerammen utestående fra første dag. 

Byggelån er gunstig i byggeprosjekter fordi det kun betales renter gjennom byggeperioden. Når et prosjekt er ferdig vil lånet gjøres opp, hovedsakelig i forbindelse med salg og oppgjør av eiendommen.

Hva må vi ha for å søke om byggelån?

Monio formidler lån til eiendomsselskaper som trenger finansiering til sine byggeprosjekter. Saksbehandlerne vurderer hver søknad om lån individuelt og sørger for at finansieringen passer det aktuelle prosjektet. 

For en effektiv behandlingsprosess vil det å ha god oversikt over prosjektet og nødvendig dokumentasjon gjøre jobben raskere. Før man søker byggelån bør en ha en oversikt over alle kostnader og finansieringsbehovet, samt en fremdriftsplan. Da kan finansieringen legges opp etter fremdriftsplanen og de kostnadene som kommer for hver del. 

Andre ting som er relevant er byggetillatelse / igangsettelsestillatelse og kontrakter med eventuelle entreprenører. Dette vil og gjøre behandlingsprosessen raskere.

Les mer om hva som skal til for å få en raskere låneprosess HER.

Hvorfor mange investerer i bolig og hytteprosjekter

Investering i crowdfunding av lån kan være et godt alternativ til aksjer, fond eller direkte investeringer i eiendom. Ved å investere i byggelån låner man ut penger til et eiendomsselskap som utvikler et bolig- eller hytteprosjekt.

Lånet sikres med pant i eiendommen som utvikles, som reduserer risikoen for tap. Som långiver kan du få god avkastning, følge utviklingen i et byggeprosjekt og gi selskaper muligheten til å realisere sine prosjekter.

Boligprisene har historisk sett steget betydelig og vært stabile over tid. Det har gjort at eiendom kan egne seg godt som sikkerhet for et lån.

Spørsmål og svar

Hvor mye kan man få i byggelån?
Hvert byggeprosjekt vurderes individuelt. En av hovedfaktorene er hvor mye egenkapital som går inn i prosjektet. Egenkapital målt mot totalkostnad og egenkapital målt mot salgsverdi.

Ta kontakt med en saksbehandler for å få en vurdering av ditt case HER.
Hva koster byggelån?
Byggelån deles ofte opp i faser etter hvilke behov det er for finansiering i månedene fremover. Da sparer man renter ved å ikke ha hele lånerammen utestående til enhver tid. Det betales renter på utestående lån i låneperioden. Etableringsgebyr trekkes fra når lånet utbetales.
Hvordan betales byggelån?
Byggelån via Monio er avdragsfritt i løpetiden. Det betales renter månedlig og selve hovedstolen på lånet til slutt. Selskapet må derfor ha likviditet til å betjene renter, men kan betale tilbake hele lånet etter at prosjekter er ferdigstilt.

Alle lånetyper

Her kan du lese mer om lånetypene Monio tilbyr

Noe annet du lurer på?

Her finner du svar på spørsmål bedrifter har stilt i forbindelse med låneopptak hos Monio