Tomtelån

Tomtelån - lån til kjøp og utvikling av tomt

kr 0,5 - 50 mill
minimum - maksimum lånebeløp
6-36
mnd løpetid
2-4%
etabl. gebyr
6-14%
rente

Kort fortalt

Tomtelån er finansieringsformen for selskaper som:
Trenger finansiering til tomtekjøp og klargjøring
Ønsker en effektiv og smidig prosess
Trenger en fleksibel finansieringsløsning for kjøp og/eller utvikling av en tomt
Vil du søke om tomtelån?
Konseptbilde fra lån til utvikling av tomt på Bekkeberget av Eplehagen Eiendom AS
TOMTEUTVIKLING: Konseptbilde fra lån til utvikling av tomt på Bekkeberget av Eplehagen Eiendom AS | Se lånet

Vilkår og priser

Løpetid
6 mnd – 36 mnd
Lånebeløp
kr 0,5 - 50 mill.
Etableringsavgift
2-4%
Rente
6-14%

Tomtelån

Ser du etter en annen lånetype?

Monio er en låneformidler som hjelper eiendomsselskaper å finansiere sine prosjekter. Et tomtelån kan brukes til å finansiere både kjøp og utvikling av en tomt. Tomtelånet kan kombineres med byggelån dersom hele prosjektet skal finansieres via Monio. 

Kjøp og utvikling av tomter kan være svært lønnsomme prosjekter. Spesielt ved å gå gjennom en reguleringsprosess med kommunen og på den måten få nødvendige godkjennelser for bruk av tomten. Flere boenheter på en tomt er en faktor som spesielt gir økt verdi. Ferdig regulerte tomter kan enten omsettes i markedet eller videreutvikles og bygges på. 

Behandlingsprosessen er effektiv og smidig, og vi har ofte mulighet til å tilrettelegge for en  høyere belåningsgrad enn hva banken kan tilby. Tomtelån via Monio gir selskapet muligheten til å gjennomføre prosjekter som ellers ikke ville vært mulige.

Hvilke krav er det til egenkapital knyttet til tomteprosjekter?

Ved lån til tomteutviklingsprosjekter formidlet via Monio må det tilføres egenkapital. En veiledende prosent er mellom 20-40%. Selv om det er krav til egenkapital er crowdfunding en fleksibel finansiering med mulighet til en helhetlig vurdering av hvert lånebehov. 

Hvert case vurderes etter risikofaktorene i caset. Om det kreves dispansjonsoner fra kommunen og andre offentlige godkjennelser er det større risiko enn om tomten er ferdig regulert og alle godkjennelser gitt. 

Å utvikle tomter er kapitalkrevende og riktig finansiering kan være avgjørende for gjennomføringen av prosjektet.

Hvordan lykkes med reguleringen knyttet til tomteprosjekter

Regulering av en eiendom er planer og bestemmelser for hva som er lov å gjøre med eiendommen. Dette betegnes ofte med farger i et reguleringskart. Å gå gjennom prosessen fra en uregulert tomt til en regulert tomt kan tilføre stor verdi. 

For å regulere en tomt er et samarbeid med en planfaglig konsulent og kommunen helt vesentlig. Reguleringsprosessen har en rekke faste steg. Fra oppstartsmøte med kommunen, varsling av naboer, politisk behandling og en høringsperiode. 

Etter prosessen er ferdig vil man sitte med en tomt som er ferdig regulert. Tomten kan enten utvikles videre eller selges som den er. Ferdigregulerte tomter er mer attraktive å selge i markedet, spesielt om man har fått flere boenheter inn på eiendommen. Derfor er regulering en viktig del av eiendomsutvikling.

Hvorfor mange investerer i tomteprosjekter

Crowdfunding er definert som en alternativ investering og kan være et godt alternativ til aksjer, fond eller direkte investeringer i eiendom. Ved å investere i tomteprosjekter låner man ut penger til et eiendomsselskap som utvikler tomten.

Lånet sikres med pant i den aktuelle tomten som reduserer risikoen for tap. Som långiver kan du få god avkastning, følge utviklingen i et tomteutviklingsprosjekt og gi selskaper muligheten til å realisere sine prosjekter.

Spørsmål og svar

Kan man få lån til tomt?
Selskaper kan få lån til kjøp/utvikling av tomt med finansiering via Monio. Vi tilbyr en fleksibel finansieringsløsning som og kan kombineres med byggelån. Søk om tomtelån HER.
Hvor mye egenkapital for å kjøpe tomt?
Ved lån til tomt er det nødvendig med egenkapital. Typisk krever en normal bank 50% av kjøpesummen avhengig av beliggenhet og regulering. I Monio vurderes hvert enkelt selskap og lånebehov for seg. Ta kontakt med en saksbehandler for å få en vurdering av ditt case HER.
Må selskapet ha historikk for å søke om lån?
Monio formidler lån til aksjeselskap, men det er ingen konkrete krav om historikk. I tomteutviklingsprosjekter er det vanlig at det opprettes et single purpuse selskap for prosjektet, som da naturligvis ikke har tidligere historikk.
Da blir selve prosjektet og nøkkelpersonenes erfaring desto mer viktig.

Alle lånetyper

Her kan du lese mer om lånetypene Monio tilbyr

Noe annet du lurer på?

Her finner du svar på spørsmål bedrifter har stilt i forbindelse med låneopptak hos Monio