Statistikk

Her finner du oversikt over utvikling i utlånsvolum som er formidlet via Monio, hvor mye som er tilbakebetalt og utvikling i bekreftet tap. Oversikten viser også utvikling antall lån og investeringer som er gjennomført på plattformen.

Øyeblikksbilde

Utvikling i nytt lånevolum

Utvikling i volum

Periode
Nytt lånevolum
Tilbakebetalt volum
Betalte renter
2018
49 762 547 NOK
452 000 NOK
1 201 856 NOK
2019
117 824 186 NOK
38 531 999 NOK
6 707 368 NOK
2020
154 380 380 NOK
59 983 170 NOK
10 431 173 NOK
2021
339 428 205 NOK
201 813 592 NOK
22 122 418 NOK
2022
324 666 399 NOK
279 834 328 NOK
30 596 260 NOK
Totalt
986 061 717 NOK
580 615 089 NOK
71 059 076 NOK

Utvikling i antall investeringer

Utvikling i investeringer, antall lån og rente

Periode
Investeringer
Antall nye lån
Snitt løpetid
Snitt rente
2018
4 572
40
21,2 mnd
8,5 %
2019
8 964
64
18,7 mnd
8,8 %
2020
16 149
88
14,3 mnd
8,9 %
2021
35 004
138
11,7 mnd
8,8 %
2022
35 797
125
10,5 mnd
9,8 %
Totalt
100 486
455
15,3 mnd
9,0 %

Utvikling i bekreftet tap

Periode
Antall lån
Bekreftet tap
% andel av utlån
2018
0
0 NOK
0 %
2019
2
0 NOK
0 %
2020
5
1 320 487 NOK
0,86 %
2021
5
477 945 NOK
0,14 %
2022
12
5 406 262 NOK
1,67 %
Totalt
24
7 204 694 NOK
0,73 %