Informasjon om låneprodukter

Innledning

På Monio kan privatpersoner og aksjeselskaper investere i lån til små- og mellomstore bedrifter. På denne siden finner du informasjon om hvilke typer lån som tilbys via Monio.

Bedrifter kan søke om finansiering mellom kr 250 000 - 40 mill. med en rente på mellom 7% - 12%. Nedbetalingstiden på lånene kan variere mellom 6-36 måneder, med mulighet for 3 måneders avdragsfrihet.

Eiendomslån

Dette er et lån tilpasset for gjennomføring av eiendoms- og utviklingsprosjekter som tilbakebetales i sin helhet ved slutten av kredittperioden, et såkalt bullet lån/ballonglån som er avdragsfritt i hele låneperioden. Tilbys aksjeselskaper med eller uten driftsinntekter, som har mulighet til å stille sikkerhet med pant i fast eiendom. Eiendomslån via Monio kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån.

Vekstlån

Dette lånet passer for aksjeselskaper som har en god forretningsidé og kompetente nøkkelpersoner. Selskaper som søker dette lånet er typisk i en tidlig fase, og som ser behovet vekst. For å kunne søke om dette lånet er det i de fleste tilfeller nødvendig med kausjon eller pant i fast eiendom som sikkerhet, men vi vurderer også andre alternativer.