Priser og gebyrer

Monio har en enkel prisliste uten skjulte gebyrer.

Bedrifter som får fulltegnet lånet sitt betaler et etableringsgebyr fra 2,5% p.t. av lånebeløpet som trekkes ved utbetaling av lånet. Lånerenten er fast i hele lånets løpetid, og settes basert på Monio sin kredittvurdering og vil være mellom 5% – 12,2%.

Investorer betaler 1% i gebyr ifm at lånet betales tilbake.

Grundig forklart

Åpenhet og etterrettelighet er viktig for oss. Monio har en enkel prismodell og ingen skjulte gebyrer eller avgifter. Monio formidler lån og betalinger mellom investorer og bedrifter som har behov for lån for vekst og utvikling. Vi er opptatt av å lykkes sammen med bedriftene og deres investorer. Dette innebærer at Monio kun tar betalt fra bedriften når vi lykkes med å fulltegne lånet, og kun tar betalt fra investor i forbindelse med tilbakebetaling (vi trekker 1%). Renten som bedriften betaler i avkastning kommer investoren direkte til gode.

For investor

Når bedriften betaler tilbake et terminbeløp vil Monio trekke fra et administrasjonsgebyr tilsvarende 1% p.a. av utestående beløp.

For bedrifter

Når du lykkes med å få fulltegnet ditt lån, trekker vi et etableringsgebyr fra 2,5% p.t. av lånebeløpet. Satsen avhenger av forhold ved låntaker og lånet som skal formidles og er avtalt på forhånd i forbindelse med aksept av tilbud om crowdfunding og avtaleinngåelse.

Tilbakebetaling av lånet er gebyrfritt.

Dersom bedriften ikke betaler tilbake renter og avdrag i tide vil det påløpe forsinkelsesrenter samt eventuelle andre kostnader relatert til oppfølging og inkasso.

Rente

Som låneformidler skal Monio sette en rettferdig rente som reflekterer den reelle kredittrisikoen. Prisen på lånet skal samtidig reflekterer rentenivået i markedet.

Den viktigste enkeltfaktoren som bestemmer renten på lånet er kreditt-scoren til bedriften. Denne, sammen med annen relevant informasjon om lånet og eventuell tilleggssikkerhet, danner grunnlaget for risikoklassen.

Monio formidler lån for kredittverdige bedrifter. Søknader fra bedrifter med risikoklasse E eller dårligere faller utenfor vår policy, og formidles derfor ikke.